WKŁ 530 “Łoś – Czerwony” Bór Łomża


PODSTAWOWE INFORMACJEe

Obwody łowieckie

68 Grajewo – 6754 ha
191 Łomża – 5289 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 32
Liczba stażystów: 2

Prezes – Janusz Pamulski
Łowczy – Tadeusz Wiśniewski
Podłowczy – Jan Bogdański
Skarbnik – Jeremiasz Gryczkowski
Sekretarz – Krzysztof Świtacz

Dane kontaktowe

Wojskowe Koło Łowieckie 530
„Łoś- Czerwony Bór”
ul. Wyszyńskiego 2a/65
18-400 Łomża

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie „Łoś” powstało w 1965 r. przy Podlaskiej Jednostce Wojskowej w Grajewie. W skład Zarządu weszli: przewodniczący – Zdzisław Kroczyński, łowczy – Leonard Bronowski, skarbnik – Pieńkowski, gospodarz – Skąpski. W 1969 r. nastąpił podział koła i część myśliwych utworzyła nowe Koło Łowieckie „Cietrzew” w Prostkach.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło gospodaruje na dwóch obwodach: nr 68 polny o powierzchni – 6 440 ha; nr 191 leśny o powierzchni – 5 160 ha. Posiadamy następujące urządzenia łowieckie: ambona kryta – 34 szt., zwyżka – 30 szt., paśnik – 42 szt., lizawka – 110 szt., poletka łowieckie – 20 szt. o łącznej powierzchni 3 ha. Średniorocznie koło pozyskuje na dzierżawionych obwodach: jeleń – 5 szt., dzik – 40 szt., sarna – 56 szt., lis – 45 szt., zając, dzika kaczka sporadycznie. W zestawieniu za cały okres działalności koła na dwóch dzierżawionych obwodach pozyskanie zwierzyny przedstawia się następująco: łoś – 27, jeleń – 123, dzik – 885, sarna – 1 193, lis – 341, zając – 1 182, kaczka – 1 597, kuropatwa – 489.

WAŻNE WYDARZENIA

W 1986 r. została podjęta uchwała w sprawie budowy domku myśliwskiego we wsi Bacze Suche, obwód łowiecki nr 191. Domek 14 października 1986 r. został przewieziony i postawiony na zakupionym w tym celu siedlisku. Głównym inicjatorem budowy domku myśliwskiego był Lucjan Dąbrowski, który osobiście znalazł dom do sprzedaży, a także przepracował największą liczbę godzin przy jego budowie. W obwodzie nr 68 w 2001 r., dzięki talentowi organizacyjnemu i osobistemu zaangażowaniu Waldemara Nowickiego zostało zaadaptowane nadwozie wojskowego autobusu jako schronisko. Przewiezienia nadwozia samochodowego z Łomży do wsi Długosze dokonali Henryk Świderski i Janusz Pamulski, ustawieniem schroniska w terenie i doprowadzeniem prądu zajął się Tadeusz Wiśniewski, łowczy koła. Medalowe trofea posiadają następujący koledzy: rogacz: 1 Medal Srebrny – Zdzisław Kroczyński – 128 pkt. CIC, 2 Medale Brązowe – Janusz Pamulski – 111 pkt. i 113 pkt. CIC. Dzik:1 Medal Złoty – Janusz Pamulski – 121 pkt. CIC, 1 Medal Srebrny – Waldemar Nowicki. Co roku tradycyjnie odbywają się polowania zbiorowe hubertowskie – w obwodzie nr 191 i wigilijne – najczęściej w obwodzie nr 68. Największego dzika pod względem wagi tuszy odstrzelił Henryk Świderski na polowaniu hubertowskim w obwodzie nr 191 w 1985 roku w miocie „Matnia”, waga tuszy po wypatroszeniu wynosiła – 148 kg. Największego jelenia pod względem tuszy odstrzelił Józef Chrostowski na polowaniu indywidualnym w grudniu 2008 roku w łowisku „Zagajne”, waga tuszy po wypatroszeniu – 160 kg. Złotymi latami gospodarki łowieckiej były lata siedemdziesiąte i początek lat osiemdziesiątych.

WYRÓŻNIENIA

Medalami za zasługi łowieckie zostali odznaczeni:

Złom: Zdzisław Kroczyński, Henryk Świderski.
Złot Medal Zasługi Łowieckiej: Lucjan Dąbrowski, Janusz Pamulski, Józef Parzymięso.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Jeremiasz Gryczkowski.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Krzysztof Świtacz , Waldemar Nowicki, Waldemar Wiśniewski, Tadeusz Wiśniewski, Krzysztof Wardaszka, Jan Bogdański.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 68mapa-obwodu-068-WKŁ-Łoś-Czerwony-Bór-Łomża
Obwód 191mapa-obwodu-191-WKŁ-Łoś-Czerwony-Bór-Łomża