KOMISJE PROBLEMOWEKOMISJA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ

Zadania:

 • coroczne dokonywanie ocen prawidłowości pozyskania sarn rogaczy i jeleni byków
 • przedstawianie do ZO PZŁ nazwisk osób, które uzyskały punkty inne niż zielone w celu wyciągnięcia sankcji za nieprawidłowy odstrzał
 • przedstawianie ORŁ opinii i analiz dotyczących stanów i jakości osobniczej zwierzyny płowej
PRZEWODNICZĄCY:
Stanisław Purcel
KŁ „TPMwZŁ” Łomża
 
Jarosław Matysiewicz
KŁ „Hubert” Łomża
 
Mirosław Rusiecki
KŁ “Sokół” Łomża
Krzysztof Pytasz
KŁ “Orlik” Łomża
Janusz Pamulski
WKŁ 530 “Łoś Czerwony Bór” Łomża
Maciej Zdancewicz
KŁ “Cyranka” Kolno
Mirosław Koch
KŁ “Jeleń” Zambrów
Ireneusz Wasilewski
KŁ „Czerwony Bór” Łomża
Michał Buks
KŁ “Trop” Białystok
Jerzy Zamelka
KŁ “Łoś” Rajgród


KOMISJA KULTURY I PROMOCJI ŁOWIECTWA

Zadania:

 • inicjowanie i ewentualna pomoc w organizacji imprez wystawowych, przedsięwzięć wydawniczych itp
 • współpraca z Komisjami Kultury okręgów: Elbląg, Olsztyn, Suwałki, Białystok przez organizowanie spotkań, na których przedstawiane będą i omawiane imprezy organizowane w okręgach Polski Północno Wschodniej
 • wspomaganie kół łowieckich i ZO PZŁ w organizowaniu obchodów jubileuszowych
 • współpraca z młodzieżą szkolną przez organizowanie konkursów
 • pomoc w organizacji obchodów Świąt Hubertowskich
 • przedstawianie ORŁ opinii co do stanu kultury łowieckiej w okręgu łomżyńskim
PRZEWODNICZĄCY:
Marian Podlecki
KŁ NR 1 Ełk
 
Adam Stanisławski
KŁ “Jarząbek” Szepietowo
 
Ks. Mirosław Orłowski
Niestowarzyszony
Urszula Sokólska
KŁ “Sokół” Łomża
Mariusz Dejneka
KŁ “Czajka” Jedwabne
Krzysztof Szulborski
KŁ “Jeleń” Zambrów


KOMISJA STRZELECKA

Zadania:

 • pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji imprez strzeleckich na strzelnicach okręgu łomżyńskiego
 • pomoc członków komisji w prowadzeniu szkolenia strzeleckiego i sprawdzianów strzeleckich w trakcie szkoleń podstawowych dla stażystów
 • pomoc członków komisji w uzyskiwaniu sponsorów na zawody strzeleckie
 • przedstawianie ORŁ opinii dotyczących strzelectwa w okręgu łomżyńskim
PRZEWODNICZĄCY:
Mieczysław Gosk
KŁ “Jeleń” Zambrów
 
Jarosław Matysiewicz
KŁ “Hubert” Łomża
 
Ryszard Deniziak
KŁ “Rogacz” Ciechanowiec
Waldemar Gromek
KŁ “Jeleń” Zambrów
Stanisław Najda
KŁ “TPMwZŁ” Łomża
Waldemar Łuniewski
KŁ “Bażant” Wysokie Mazowieckie
Andrzej Marczyk
KŁ “Sokół” Łomża
Hubert Lichomski
KŁ “Sokół” Łomża


KOMISJA UPOWSZECHNIANIA PSA MYŚLIWSKIEGO

Zadania:

 • wnioskowanie do ORŁ o podejmowanie działań propagujących hodowlę psów i ich pracę w łowiskach kół łowieckich
 • propagowanie hodowli psów rodowodowych w naszym okręgu oraz ich aktywnego uczestnictwa w konkursach pracy
 • pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji szkoleń kynologicznych i konkursu posokowców i tropowców
 • przedstawianie ORŁ opinii dotyczących kynologii w okręgu łomżyńskim
PRZEWODNICZĄCY:
Kazimierz Kurkowski
KŁ “Czajka” Jedwabne
 
Piotr Choiński
KŁ “Czajka” Jedwabne
 
Jerzy Berliński
WKŁ “Łoś” Legionowo
Przemysław Chełstowski
KŁ “Batalion” Łomża
Jan Sierbiński
KŁ “Ponowa” Szczuczyn
Mariusz Mieczkowski
KŁ “Hubert” Łomża
Stanisław Purcel
KŁ “TPMwZŁ” Łomża


KOMISJA ODZNACZEŃ

Zadania:

 • sprawdzanie wniosków na odznaczenia łowieckie pod kątem zgodności z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich i zawartości uzasadnień
 • wnioskowanie do ORŁ o wystąpienie do Kapituły o nadanie odznaczeń
 • wnioskowanie do ORŁ o nadanie Medali Za Zasługi dla Łowiectwa Łomżyńskiego
 • ewentualne przedstawianie ORŁ informacji o nadanych odznaczeniach
PRZEWODNICZĄCY:
Stanisław Ogrodnik
KŁ “Sokół” Łomża
 
Dariusz Godlewski
KŁ ”Hubert” Łomża
 
Kazimierz Muczyński
KŁ “Łoś” Zambrów
Adam Stanisławski
KŁ “Jarząbek” Szepietowo


KOMISJA HODOWLANA

Zadania:

 • wspomaganie merytorycznie działania ZO PZŁ w sporządzaniu analiz dotyczących hodowli i pozyskania zwierzyny
 • przedstawianie ORŁ opinii i analiz dotyczących stanów zwierzyny i ewentualnych działań hodowlanych
 • inicjowanie przedsięwzięć hodowlanych i wspieranie ich realizacji
PRZEWODNICZĄCY:
Dariusz Godlewski
KŁ „Hubert” Łomża
 
Zdzisław Truszkowski
KŁ “Knieja” Łomża
 
Dariusz Smoktunowicz
KŁ “Cietrzew” Jeńki
Lech Wojno
KŁ „Jarząbek” Szepietowo
Leszek Buks
KŁ “Trop” Białystok
Krzysztof Pogorzelski
KŁ “Cietrzew” Jeńki