KŁ “Zając” Wysokie Mazowieckie


pODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

205 Wysokie Mazowieckie – 6111 ha
221 Wysokie Mazowieckie – 5348 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 44
Liczba stażystów: 6

Prezes – Waldemar Wiśniewski
Łowczy – Mariusz Milewski
Skarbnik – Wiesław Załuska
Sekretarz – Tomasz Krajewski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Zając”
ul. Jagielońska 37
18-200 Wysokie Mazowieckie

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło łowieckie w Wysokiem Mazowieckiem powstało 26 lipca 1946 roku. Piętnastu kolegów, członków reaktywującego po II wojnie światowej swą działalność Polskiego Związku Łowieckiego, założyło Koło Łowieckie o nazwie Nr 1. Członkami założycielami byli: Wacław Bielski, Aleksy Borycki, Józef Choiński, Mieczysław Dobecki, Władysław Grabowski, Paweł Kalisiewicz, Stanisław Kalisiewicz, Konstanty Łuniewski, Wiktor Puciło, Jan Roliński, Franciszek Stokowski, Jan Szlendak, Józef Wróblewski, Stanisław Zaręba, Zbigniew Zaręba. Wybrano pierwszy Zarząd Koła w składzie: Wiktor Puciło – przewodniczący, Konstanty Łuniewski – zastępca przewodniczącego, Stanisław Zaręba – łowczy, Paweł Kalisiewicz – skarbnik, Stanisław Kalisiewicz – sekretarz. Obowiązki łowczego powiatowego pełnił wówczas Władysław Grabowski. Terenem działania koła był obszar całego powiatu, na jednego członka koła przypadało ponad 10 tys. ha łowisk. Po podziale kraju na obwody łowieckie, Koło Łowieckie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w roku 1954 uzyskało dzierżawę 4 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 24 810 ha, w których występowała w zasadzie tylko zwierzyna drobna. Przy dobrym stanie zajęcy pozyskiwano ich w tamtych latach nawet do 800 szt. rocznie i to było podstawowym powodem przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia w 1959 nazwy Koła „Zając”. 11 listopada 1973 roku na Walnym Zgromadzeniu nastąpił podział koła: 15 członków wystąpiło z KŁ „Zając” i założyło Koło Łowieckie „Bażant” w Wysokiem Mazowieckiem. Odstąpiono im jeden z posiadanych obwodów łowieckich, a w roku 1974 przy odnawianiu umów dzierżawnych kolejny obwód dzierżawiony dotychczas przez Koło „Zając” wydzierżawiono „Bażantowi”.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

KŁ „Zając” gospodaruje na 2 obwodach łowieckich nr 205 i 221 o łącznej powierzchni 11 310 ha. Podstawową zwierzyną grubą w nich jest sarna, dosyć dobra w tuszy, a rogacze czasami potrafią osadzać imponujące parostki. Jeleń nie występuje, a łosie i dziki są praktycznie tylko przechodnie. Stany zwierzyny drobnej na pewno nie są takie jak w latach 70. czy 80. Ubiegłego stulecia, ale nie należy zbytnio narzekać. Bywają w sezonie 3 lub 4 udane „polowania zajęcze”, ponadto w dwie niedziele sezonu polujemy na kuropatwy. Na polowaniach zbiorowych mniej, ale za to na indywidualnych strzelamy dużo lisów.

WAŻNE WYDARZENIA

W roku 1996 koło uroczyście obchodziło 50-lecie swego istnienia. Z tej okazji odprawiona została Msza św., a wyróżniającym się w pracy kolegom wręczono Medale Zasługi Łowieckiej. Od ponad ćwierćwiecza prowadzone jest corocznie szkolenie strzeleckie członków koła w formie zawodów w wieloboju myśliwskim. Na zawody te przyjeżdżają całe rodziny wraz ze znajomymi, co powoduje, że na strzelnicy w zawodach i biesiadzie myśliwskiej uczestniczy nierzadko ponad 100 osób. Sezon łowiecki rozpoczynamy polową Mszą św. hubertowską, po której przy bigosie i kiełbaskach następuje integracja z ludnością mieszkającą w okolicznych wsiach.

WYRÓŻNIENIA

Za działalność na rzecz koła i Zrzeszenia członkowie „Zająca” odznaczeni zostali:
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Albin Wierzbicki.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Tadeusz Bukowski, Jerzy Kućmierowski, Waldemar Kulbabiński, Stanisław Olkowski, Ireneusz Skoczek.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 205mapa-obwodu-205-KŁ-Zając-Wysokie-Mazowieckie
Obwód 221mapa-obwodu-221-KŁ-Zając-Wysokie-Mazowieckie