KŁ “Wilk” Grajewo


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

81 Grajewo – 6421 ha
83 Grajewo – 5323 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 27
Liczba stażystów: 2

Prezes – Piotr Ostapowicz
Łowczy – Andrzej Sklarzewski
Podłowczy – Jan Formejster
Skarbnik – Wiesław Wasilewski
Sekretarz –

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Wilk”
ul. Słoneczna 6
19-200 Grajewo

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Zaraz po przejściu frontu w nocy z 22 na 23 stycznia 1945 r. i przemieszczenia się go w głąb Prus Wschodnich z inicjatywy kilku przedwojennych myśliwych, zamieszkałych w Grajewie i okolicach Grajewa, powstała myśl zorganizowania koła łowieckiego, a byli to: Ignacy Lisowski – były właściciel restauracji w Grajewie, przedwojenny myśliwy, Aleksander Olszewski – ostatni burmistrz w Grajewie w 1939 roku, przedwojenny myśliwy, Leon Szymański – ostatni przedwojenny kierownik poczty w Grajewie, przedwojenny myśliwy, Bronisław Rorbach – były hutnik szkła w Hucie Grajewo, wychowany na Polesiu, od młodych lat myśliwy, Wacław Jankowski – rolnik ze wsi Szymany, przedwojenny myśliwy, Sosnowski – rolnik ze wsi Danówek, przedwojenny myśliwy, Karpiński – ostatni sekretarz w Sądzie Grajewo, przedwojenny myśliwy, Roman Randzio – rolnik ze wsi Wojewodzin, przedwojenny myśliwy. Nawiązana została współpraca z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku. W styczniu 1945 r. odbyło się pierwsze zebranie, na które zaproszono wszystkich chętnych do zorganizowania koła łowieckiego w powiecie grajewskim. Wśród przybyłych byli i tacy, którzy posiadali broń myśliwską sprzed 1939 r., i nie należeli do PZŁ z przyczyn klasowych. Na zebraniu wybrano Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i przyjęto nazwę Powiatowe Koło Łowieckie w Grajewie. W skład Zarządu weszli: prezes – Leon Szymański, łowczy – Łapiński, skarbnik – Sosnowski, sekretarz – Karpiński, gospodarczy koła – Bronisław Rorbach. Koło powiatowe szybko powiększało swe szeregi, przybywało członków z całego powiatu. Coraz trudniej było polować z taką liczbą myśliwych w jednym kole, w związku z tym w 1951 r. nastąpił podział Powiatowego Koła Łowieckiego w Grajewie na Koło Łowieckie Nr 1 w Grajewie i inne koła. W dniu 3 września 1998 r. Koło Łowieckie Nr 1 w Grajewie przybrało nazwę Koło Łowieckie Nr 1 „Wilk” w Grajewie.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Obwody nr: 145 i 149, typowo polne, były zasobne w zwierzynę drobną, tj. zające, kuropatwy, lisy, kaczki. Obwód nr 148 był obwodem typowo leśnym, z dużą ilością bagien. Na terenie tego obwodu bytowało bardzo dużo dzików, łosi i saren. W latach 90. nastąpiło znaczne obniżenie wód gruntowych, zaczęły wysychać bagna, a na obrzeżach lasów zamiast pól uprawnych, powstawały nieużytki lub zasadzano lasy. Również postępująca chemizacja i mechanizacja rolnictwa, a także objęcie ochroną wielu gatunków drapieżników, spowodowały znaczny spadek liczebności zwierzyny drobnej. Kuropatwa występowała w małychwilk2_g ilościach, a na pokoty zajęcy można tylko popatrzeć na starych zdjęciach. Obecnie koło dzierżawi dwa obwody o numerach 81 i 83, które zaliczane są do kategorii bardzo słabych. Głównym gatunkiem zwierzyny koła jest jeleń, a także dzik i sarna. Natomiast problemem w ostatnich latach są szkody łowieckie.

WAŻNE WYDARZENIA

WYRÓŻNIENIA

Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali:

Srebrny Medal Zasługi łowieckiej: Ryszard Brzeski,
Brązowy Medal Zasługi łowieckiej: Ryszard Brzeski, Marian Sosnowski, Jan Karluk, Antoni Borawski, Jan Kaczyński

Trofea medalowe zdobyli:
Ryszard Brzeski – jeleń (złoty medal);
Mieczysław Drozdowski – jeleń (brązowy medal);
Jan Kaczyński – dzik (złoty medal); dzik (srebrny medal oraz 3 szt. brązowy medal);
Jan Poniatowski – dzik (brązowy medal).

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 81mapa-obwodu-081-KŁ-Wilk-Grajewo
Obwód 83mapa-obwodu-083-KŁ-Wilk-Grajewo