KŁ “Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej”


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

152 Łomża – 4326 ha
153 Łomża – 7722 ha
154 Łomża – 5059 ha
174 Łomża – 5916 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 64
Liczba stażystów: 2

Prezes – Andrzej Rumiński
Łowczy – Stanisław Purcel
Skarbnik – Sebastian Dymko
Sekretarz – Andrzej Dymek
Członek zarządu – Marian Pawelczyk

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Towarzystwo
Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej”
ul. Kazańska 4/24
18-400 Łomża

Strona internetowa

atrona

Sztandar

TPMwZŁ-sztandar

Domek myśliwski

TPMwZŁ-kniejówka

RYS HISTORYCZNY

Historia założenia koła sięga roku 1919, kiedy to w dniu 16 maja w Łomży powstało Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej. Faktyczna działalność łowiecka Towarzystwa rozpoczęła się dwa lata później – w roku 1921 i działało ono do wojny w roku 1939, dzierżawiąc tereny łowieckie i wykonując polowania. Po wojnie w roku 1945 z inicjatywy Zdzisława Maciejewskiego, byłego członka i sekretarza Towarzystwa, powstało Koło Łowieckie „Dzik” w Łomży. W latach 1948‒1951 koło zmieniło nazwę na Koło Łowieckie Nr 1, które w roku 1966 przyjęło nazwę „Bażant”, aby w roku 2009 wrócić do pierwotnej nazwy „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” Koło prowadzi kronikę, w której zapisane są nazwiska 236 kolegów, którzy w historii tego koła byli jego członkami.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło wydzierżawia 4 obwody łowieckie – polne o łącznej powierzchni 22 220 ha, ze znacznym udziałem lasów, wynoszącym 4 951 ha. Gospodarkę łowiecką koła stanowi hodowla i pozyskanie zarówno zwierzyny grubej, jak i drobnej. W ostatnich latach wraz ze wzrostem stanów zwierzyny grubej nastąpił również wzrost odszkodowań za szkody łowieckie, co jest poważnym problemem dla koła. Warto tu dodać, że od trzech lat w łowiskach koła odbywają się regularne rykowiska. Jedną z atrakcji są polowania na kuropatwy. Pomimo że prowadzone są na niewielką skalę, ale za to bez przerwy od wielu lat i dostępne są jedynie dla obcokrajowców i tych członków koła, którzy hodują rodowodowe wyżły. Tradycyjnie od kilkudziesięciu lat odbywają się w kole polowania hubertowskie i wigilijne. Do tradycji należy uroczyste rozpoczynanie sezonu polowań na rogacze i kaczki. Ciekawymi spotkaniami myśliwych i ich rodzin oraz przyjaciół przy ognisku są zawody strzeleckie dla pań i dzieci, poprzedzone zawodami strzeleckimi myśliwych na strzelnicy w Czerwonym Borze.

WAŻNE WYDARZENIA

Dzięki staraniom Zarządu koła, pod przewodnictwem Stanisława Cholewickiego, w roku 1987 zakupiono podworski kompleks stawów rybnych w miejscowości Drożęcin Lubiejewo. Stawy są zagospodarowywane przez zarybianie karpiem i amurem. Na koniec sezonu hodowlanego rybami obdzielani są członkowie koła, według zasług poniesionych przy ich hodowli. W dwa lata po zakupie nad stawami postawiono drewniany budynek, który służy za siedzibę koła. W roku 2002 koło obchodziło 80. lecie swego istnienia. Uroczystości odbyły się przy siedzibie koła w Drożęcinie Lubiejewie. Z okazji tej członek koła ksiądz Tadeusz Sutkowski odprawił polową Mszę św., a wyróżniający się w pracy koledzy otrzymali z rąk prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Ireneusza Michasia Medale Zasługi Łowieckiej. Świętowanie jubileuszu zakończyła biesiada myśliwska. W 2009 roku koło obchodziło swoje 90 lecie, ufundowany został sztandar, koło zostało odznaczone Złomem oraz kilku kolegów odznaczono medalami zasługi łowieckiej.

WYRÓŻNIENIA

W „Towarzystwie” 22 kolegów odznaczono Medalami Zasługi Łowieckiej. Myśliwi „Towarzystwa” mogą się poszczycić posiadaniem 19 medalowych trofeów zdobytych nie tylko w obwodach dzierżawionych przez koło.

Złom: Stanisław Cholewicki, Władimir Słyszko.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 152mapa-obwodu-152-KŁ-TPMwZŁ-Łomża
Obwód 153mapa-obwodu-153-KŁ-TPMwZŁ-Łomża
Obwód 154mapa-obwodu-154-KŁ-TPMwZŁ-Łomża
Obwód 174mapa-obwodu-174-KŁ-TPMwZŁ-Łomża