KŁ “Szarak” Kozioł


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

102 Kolno – 6732 ha
103 Kolno – 6385 ha
119 Kolno – 5531 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 47
Liczba stażystów: 5

Prezes – Franciszek Długozima
Łowczy – Ryszard Piwowarski
Podłowczy – Anastazy Kalinowski
Skarbnik – Marcin Krejszeff
Sekretarz – Michał Lutyński

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Szarak”
ul. Kolejowa 2
18-500 Kolno

Strona internetowa

http://szarakkoziol.pl/

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie „Szarak” w Koźle powstało w marcu 1959 r. w wyniku podziału Koła Łowieckiego „Cyranka” w Kolnie. Inicjatorami powstania nowego koła byli: Władysław Bączek, Władysław Calik, Stanisław Czerwiński, Michał Goliszek, Aleksander Leonik, Aleksander Milewski, Jerzy Milewski, Antoni Podlaski, Ludomir Podleski, Hubert Procyszyn, Mirosław Rogaczewski, Paweł Szoplik, Józef Śniegocki, Antoni Wyrwas. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie: prezes – Antoni Wyrwas, łowczy – Paweł Szoplik, sekretarz – Józef Śniegocki.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Powstałe koło otrzymało w dzierżawę trzy obwody łowieckie, nr: 9, 10 i 19, o łącznej powierzchni 18 150 ha, na których gospodaruje do dzisiaj. W pierwszych latach istnienia koła gospodarka łowiecka polegała głównie na pozyskiwaniu zwierzyny drobnej, gdyż łowiska zasobne były w zające, lisy, kuropatwy, bażanty, kaczki, cietrzewie, a ze zwierzyny grubej najliczniej występowała sarna i dzik. Corocznie organizowano odłowy żywych zajęcy z przeznaczeniem na eksport, a na polowaniach zbiorowych pokoty liczyły po kilkadziesiąt sztuk szaraków. Zauważalny jest – zwłaszcza w ostatnich latach – poważny spadek liczebności zwierzyny drobnej, co budzi wśród myśliwych naszego koła zrozumiałe zaniepokojenie i wymusza ograniczenie polowań, rezygnację z odłowów oraz podjęcie prób odnowy pogłowia, w szczególności zająca, kuropatwy i bażanta. Odmienna sytuacja występuje odnośnie zwierzyny grubej. Prowadzona w obwodach gospodarka, mająca na celu poprawienie naturalnej bazy żerowej, dokarmianiu, redukcji drapieżników i szkodników łowieckich, zaowocowała systematycznym wzrostem populacji jelenia, sarny i dzika, pozwalając na odstrzał w sezonie 2006/2007 – 33 szt. jeleni, 36 szt. saren, 40 szt. dzików. Obecnie przychody z pozyskania zwierzyny grubej stanowią główne źródło utrzymania koła.

WAŻNE WYDARZENIA

W 2004 roku minęło 45 lat od chwili powstania koła. Dla upamiętnienia tej rocznicy w obwodzie nr 9, na terenie uroczyska „Zajezierze”, został ustawiony obelisk poświęcony pamięci myśliwych Koła Łowieckiego „Szarak” w Koźle. Uroczystość odsłonięcia obelisku i wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się 18 września 2004 roku, a wzięli w niej udział przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży, Nadleśnictwa w Nowogrodzie, władze samorządowe, członkowie naszego koła z rodzinami oraz licznie przybyli goście. Uroczystość była także okazją do przedstawienia historii koła oraz podsumowania jego działalności.

WYRÓŻNIENIA

Praca członków naszego koła na rzecz łowiectwa została zauważona przez Kapitułę Odznaczeń PZŁ, która nadała następujące odznaczenia:

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Leszek Wieteska, Stanisław Ogrodnik, Franciszek Długozima.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Stanisław Muzyk.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Aleksander Milewski, Michał Lutyński, Zygmunt Potaś i Jarosław Pomichowski.

Medalowe wieńce jelenia pozyskali:
Srebrny Medal: Marian Zalewski, Ryszard Niksa, Mirosław Mróz.
Medal Brązowy: Stanisław Muzyk, Wiesław Kotowski, a Henryk Marzec, Marian Zalewski, Jerzy Włostowski, Marcin Piwowarski, Tadeusz Sutkowski, Stanisław Ogrodnik, Tadeusz Skok.

Medalowe parostki sarny pozyskali:
Złoty Medal: Tadeusz Krejszeff.
Srebrny Medal: Jerzy Włostowski.
Brązowy Medal: Tadeusz Sutkowski, Wacław Romanowski.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 102mapa-obwodu-102-KŁ-Szarak-Kozioł
Obwód 103mapa-obwodu-103-KŁ-Szarak-Kozioł
Obwód 119mapa-obwodu-119-KŁ-Szarak-Kozioł