KŁ “Sokół” Łomża


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

155 Łomża – 6980 ha
172 Łomża – 4765 ha
173 Łomża – 6604 ha
192 Łomża – 5109 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 53
Liczba stażystów: 4

Prezes – Mirosław Godula
Łowczy – Hubert Lichomski
Podłowczy – Krzysztof Boryszewski
Skarbnik – Dariusz Krajewski
Sekretarz – Michał Zalewski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Sokół”
ul. Świerkowa 21
18-400 Łomża

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

16 maja 1919 r. w Łomży powstało Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa. Oryginał Statutu znajduje się w zbiorach Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Założycielami Towarzystwa byli zamieszkali w Łomży: Adam Piwkowski – sędzia pokoju, Kazimierz Antosiewicz – urzędnik dyrekcji szczegółowej Towarzystwa, Stanisław Śmigielski – urzędnik wzajemnych ubezpieczeń, Franciszek Selens – lekarz dentysta, Antoni Rogiński – urzędnik komunalny, Aleksander Cholewiński – notariusz, Stefan Lewiński – technik. Towarzystwo posiadało własną pieczęć treści: „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” i prowadziło gospodarkę łowiecką między innymi na obwodach dziś dzierżawionych przez KŁ „Sokół” w Łomży, za którego protoplastę jest uważane. Towarzystwo w tej formie i na tych zasadach organizacyjnych działało do czasu wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w Łomży w 1947 roku reaktywowano działalność stowarzyszenia, które kontynuowało tradycje przedwojennego Towarzystwa Racjonalnego Polowania. Jego założycielami byli między innymi: Zdzisław Maciejewski – prezes Banku Poskiego w Łomży, Kazimierz Kuczyński – rejent, Franciszek Getek – rolnik ze wsi Zawady Przedmieście, Antoni Papież – rolnik ze wsi Pniewo oraz inżynier leśnik Czesław Jezierski, który później pełnił funkcję łowczego powiatowego w Łomży. Pierwsze polowanie odbyło się w grudniu 1947 r. w rejonie wsi Kanarzyce. Upolowano 32 zające i 4 lisy. Towarzystwo w tej formie przetrwało do października 1953 r., kiedy to nastąpił podział na Koło Nr 1 – obecnie KŁ „Bażant w Łomży i Koło Nr 2 – obecnie KŁ „Sokół” w Łomży. Koło Łowieckie „Sokół” otrzymało obwody łowieckie po lewej stronie rzeki Narew. Prezesem ówczesnego KŁ Nr 2 został Jan Danielewski, a łowczym Edward Tomaszewski. Członkami zostali między innymi założyciele Towarzystwa Racjonalnego Polowania – nieżyjący już dziś Franciszek Getek, Antoni Papież, łowczy powiatowy Czesław Jezierski oraz Henryk Predenkiewicz, Władysław Sekściński, Edward Szuba, Kazimierz Klimaszewski, Zdzisław Szuba, Henryk Szamański, Hieronim Ogrodnik, Stanisław Lubiak, Zygmunt Konarzewski. Pierwszy Statut Koło Nr 2 zarejestrowało 24 stycznia 1960 roku i na jego postawie przyjęło nazwę – Koło Łowieckie „Sokół” w Łomży.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło prowadzi gospodarkę na czterech obwodach (nr 155, 172, 173 i 192) o powierzchni 22 820 ha, z czego powierzchnia leśna zajmuje 3 910 ha. W obwodach nr 155 i 172 występują charakterystyczne łowiska wodno – błotne, starorzecza doliny Narwi.

WAŻNE WYDARZENIA

Koło posiada sztandar ufundowany w 2006 roku.

WYRÓŻNIENIA

Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kołu Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Ponadto wielu członków koła odznaczonych było Medalami Zasługi Łowieckiej, w tym trzech Złomem: Hieronim Ogrodnik, Stanisław Ogrodnik, Witalis Suchodoła. W ostatnich latach koło nasze sześciokrotnie zdobywało puchary za zajęcie pierwszego miejsca w ocenie kół okręgu łomżyńskiego i dwukrotnie reprezentowało nasz okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich w wieloboju myśliwskim. Członkowie koła pozyskali wiele liczących się trofeów łowieckich. Ciekawostką są rosochy łosia-badylarza strzelonego przez Krzysztofa Radziszewskiego, wycenione na złoty medal.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 155mapa-obwodu-155-KŁ-Sokół-Łomża
Obwód 172mapa-obwodu-172-KŁ-Sokół-Łomża
Obwód 173mapa-obwodu-173-KŁ-Sokół-Łomża
Obwód 192mapa-obwodu-192-KŁ-Sokół-Łomża