KŁ “Słonka” Rutki


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

151 Łomża – 4401 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 28
Liczba stażystów: 0

Prezes – Mariusz Sienicki
Łowczy – Janusz Staniszewski
Skarbnik – Ryszard Maczyński
Sekretarz – Kazmierz Święcki
Czł. Zarządu – Roman Tocicki

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Słonka”
ul. 11-go Listopada 7
18-312 Rutki Kossaki

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie ,,Słonka” z siedzibą przy Urzędzie Gminy w Rutkach zostało założone w 1997 roku. Wśród założycieli byli: Tadeusz Zelerowicz, ówczesny i obecny Wójt Gminy Rutki, Kazimierz Święcki, Zbigniew Opiela, Janusz Staniszewski, Bogusław Sycz, Henryk Szeligowski, Stanisław Trzaska, Lech Waniewski, Stanisław Gosk, Ryszard Mączyński, Anna Tabędzka (jedyna Diana w kole), Jan Taborowski, Lucjan Czajkowski, Ryszard Truskolaski, Janusz Zięba, Marek Cholewicki. Koło zawiązało się z myśliwych zamieszkujących na terenie Gminy Rutki, którzy wcześniej należeli do KŁ „Podgorzałka” przy redakcji „Gazety Współczesnej” w Białymstoku, gdyż koło to dzierżawi obwód na terenie tej gminy. Myśl założenia Koła „Słonka” powstała na kanwie przekształceń gospodarczych, które miały miejsce w tym okresie na terenie Gminy Rutki. Zlikwidowano Kombinat Łąkarski „Wizna”, dysponujący areałami wielu tysięcy hektarów zmeliorowanych łąk, których zdecydowana większość leży na terenie Gminy Rutki i członkowie założyciele mieli nadzieję wydzierżawienia tego obwodu. Koło Łowieckie „Słonka” otrzymało jednak inny obwód polny o powierzchni 4 460 ha, w tym 842 ha lasu i 8 ha bagien, który został wydzielony z dawnego OHZ w Elżbiecinie. Obwód bardzo słaby, o niekorzystnym położeniu, na którym koło nasze gospodaruje do dzisiaj. Członkowie koła większą wagę przywiązują do bycia w swoim bardzo zgranym towarzystwie na polowaniach niż do uzyskiwanych rozkładów.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło dzierżawi ładnie usytuowany, ale niekorzystnie skonfigurowany terytorialnie pod względem gospodarki łowieckiej, bardzo słaby polny obwód łowiecki nr 151, który położony jest na terenie gmin Wizna i Jedwabne. Ma on bardzo słabe stany zwierzyny drobnej i grubej. Zwierzyna drobna to: zające, kuropatwy, słonka, lis, natomiast zwierzynę grubą stanowią głównie sarny. Dziki oraz jelenie i łosie występują tylko jako przechodnie. Koło podjęło kilkakrotnie próbę osiedlenia bażanta z negatywnym skutkiem. Olbrzymia presja lisów, kruków, wałęsających się psów i kotów oraz kłusownictwo i wnykarstwo stanowiły o niepowodzeniu tego przedsięwzięcia. Jednak dzięki konsekwentnemu usuwaniu drapieżników udało się nam w rejonie bagien, w okolicy wsi Bronaki, odbudować populację żurawia, którego dość liczne stadko co roku stanowi ozdobę naszego łowiska. Podstawę działalności finansowej koła stanowią: zapał kolegów myśliwych, własna praca i sporadyczne polowania dewizowe na zwierzynę drobną. Proces zagospodarowania obwodu postępuje sprawnie – posiadamy znaczną ilość urządzeń łowieckich i cały czas trwają prace nad dalszym zagospodarowaniem.

WAŻNE WYDARZENIA

Żywo uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności, szczególnie poprzez nawiązanie współpracy z młodzieżą i szkołami znajdującymi się na terenie obwodu. Członkowie koła aktywnie zwalczają wnykarstwo. Nasza drużyna corocznie bierze udział w okręgowych zawodach strzeleckich, a członkowie koła podnoszą swoją wiedzę dotyczącą
łowiectwa. W ramach rozwoju kynologii koło zakupiło sukę – wyżła niemieckiego krótkowłosego, z czeskiej hodowli, w celu rozmnażania, która na wystawach psów rasowych uzyskiwała doskonałe wyniki, co spowodowało, że szybko otrzymała uprawnienia suki hodowlanej. Ponadto wyniki tej suki w pracy polowej oceniane były kilkakrotnie i zawsze były one dobre.

WYRÓŻNIENIA

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 151mapa-obwodu-151-KŁ-Słonka-Rutki