KŁ “Sarna” Wizna


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

132 Łomża – 7149 ha
150 Łomża – 4698 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 38
Liczba stażystów: 3

Prezes – Andrzej Siedlecki
Łowczy – Zbigniew Wszeborowski
Podłowczy – Rafał Chodorowski
Skarbnik – Wiesław Wiski
Sekretarz – Zdzisław Siedlecki

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Sarna”
ul. Mazowiecka 2/8
18-400 Łomża

Strona internetowa

strona

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało 24 stycznia 1960 roku, w dniu podpisania Statutu podczas zebrania założycielskiego. Założycielami koła byli: Bolesław Lewandowski, Stanisław Puchowicz, Jan Stec, Eugeniusz Domurat, Marian Laskowski, Bolesław Mieczkowski, Zalewski, Święćkowski, Malinowski, Białobrzeski. Skład pierwszego Zarządu był następujący: przewodniczący – Bolesław Lewandowski, łowczy – Stanisław Puchowicz, skarbnik – Marian Laskowski, sekretarz – Jan Stec. Myśliwi, którzy należeli do koła w początkach jego działalności pochodzili z Wizny i okolicznych miejscowości, położonych na terenie dzierżawionych przez koło obwodów łowieckich. Koło już na pierwszym spotkaniu założycielskim przyjęło nazwę Chłopskie Koło Łowieckie „Sarna” w Wiźnie i ta nazwa jako historyczna utrzymana została do dnia dzisiejszego. Koło dzierżawiło 4 obwody łowieckie o pow. około 20 tys. ha. W obwodach licznie występowała zwierzyna drobna – głównie zające i kuropatwy – oraz ptactwo wodno-błotne. Sarna ciągle zwiększała swój stan liczebny, natomiast dziki i łosie spotykane były sporadycznie. W historii koła najczęściej polowano na zające, lisy, kaczki, cietrzewie i bataliony, które stanowiły wielką atrakcję szczególnie dla myśliwych polujących w kole gościnnie. Do połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku stan zajęcy był na tyle dobry, że na wielu zbiorowych polowaniach uzyskiwano rozkłady przekraczające ponad 100 ubitych szaraków. Od
czasu podziału koła w roku 1971, kiedy to powstało KŁ „Czajka” w Jedwabnem, KŁ „Sarna” dzierżawi 2 obwody o powierzchni 11 260 ha, obejmujące tereny należące do gmin Wizna i Jedwabne, graniczące z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Są to obwody polne z niewielką ilością lasów, które stanowią dobrą ostoję dla ciągle zwiększającej swą
liczebność sarny.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Obecnie znacznie zmniejszyło się pogłowie zwierzyny drobnej na rzecz saren i dzików. Zmniejszyła się też liczba ptactwa wodno-błotnego na skutek niekorzystnych zmian w środowisku, polegających na osuszeniu śródpolnych oczek wodnych. W przeszłości koło utrzymywało się z odłowu zajęcy z przeznaczeniem na eksport – corocznie odławiano nawet do 200 szt. – oraz z polowań dewizowych na kuropatwy, które w zmniejszonym rozmiarze prowadzone są do dnia dzisiejszego. Dzięki rozwojowi upraw kukurydzy od 2007 roku nastąpił szybki wzrost pogłowia dzików. Pomimo że są to atrakcyjne polowania, to nowym problemem stały się odszkodowania za szkody łowieckie.

WAŻNE WYDARZENIA

W 2010 roku obchodzić będziemy 50-lecie istnienia naszego koła. Na tę okazję ufundowany został sztandar, który zakupiono ze składek członków koła. Przebieg uroczystości rozpocznie się Mszą św. hubertowską w kościele w Wiźnie. Zaplanowano również wspomnienia historyczne oraz wspólne ognisko połączone z biesiadą myśliwską.

WYRÓŻNIENIA

Następujący członkowie koła za działalność na rzecz łowiectwa odznaczeni zostali Medalami Zasługi Łowieckiej:

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Stefan Troks.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Henryk Arciszewski, Tadeusz Jezierski, Teofil Olszewski, Stanisław Sobuta, Józef Zarzecki.

Ponadto koło wyróżnione zostało przez Łomżyńską ORŁ za prace, jakie wykonali jego członkowie przy budowie strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 132mapa-obwodu-132-KŁ-Sarna-Wizna
Obwód 150mapa-obwodu-150-KŁ-Sarna-Wizna