KŁ “Rogacz” Ciechanowiec


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

291 Wysokie Mazowieckie – 5670 ha
292 Wysokie Mazowieckie – 6972 ha
293 Wysokie Mazowieckie – 4700 ha
303 (ZO Białystok) – 5520 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 66
Liczba stażystów: 2

Prezes – Jan Netter
Łowczy – Bogusław Prokopiak
Podłowczy – Krzysztof Pachołek
Skarbnik – Grzegorz Proniewicz
Sekretarz – Witold Dąbrowski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Rogacz”
ul. Dworska 38
18-230 Ciechanowiec

Strona internetowa

strona

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Trudno jest ustalić dzieje łowiectwa na terenie ziemi ciechanowieckiej. Według oświadczeń jego założycieli, koło powstało w połowie 1947 r. Pierwsza nazwa – „Rogacz” Kółko Myśliwskie w Ciechanowcu. Założyciele koła: Jan Wasilewski, Aleksander Daczkowski, Czesław Dybowski, Piotr Godlewski, Bronisław Koc, Franciszek Kwiek, Lucjan Łuniewski, Jan Murawski, Stanisław Niemyjski, Jan Nagórko, Czesław Wyganowski. W skład pierwszego Zarządu Koła wchodzili: Jan Wasilewski – burmistrz Ciechanowca – prezes , Aleksander Daczkowski – łowczy, Czesław Dybowski – skarbnik, Jadwiga Piotrkowska – sekretarz . Prezes i sekretarz nie byli członkami PZŁ. W 1952 roku cofnięto nazwę „Rogacz”, pozostała Koło Łowieckie w Ciechanowcu. W maju 1961 r. Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy Zarząd, w skład którego weszli: Piotr Przesław – prezes, Wacław Deniziak – łowczy, Henryk Kulczakiewicz – sekretarz, Wacław Kwiek – skarbnik. Uchwalono wtedy nowy Statut koła i przywrócono nazwę: Koło Łowieckie „Rogacz” w Ciechanowcu. W 1961 roku założono kronikę koła, która prowadzona jestrogacz1_c do dnia dzisiejszego. W 1973 roku obchodzone było 50 – lecie PZŁ. Jubileusz ten członkowie naszego koła uświetnili oddaniem do użytku, wspólnie z Ligą Obrony Kraju, strzelnicy myśliwskiej.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Obecnie gospodarujemy na czterech obwodach nr: 291, 292, 293, 303, których całkowita powierzchnia wynosi 21 250 ha, w tym tylko 7 128 ha lasu. Podstawowym gatunkiem zwierzyny występującym we wszystkich obwodach jest sarna i coraz liczniejsze dziki. W obwodzie 100 i 101 występuje niewielka liczba jelenia. Ze zwierzyny drobnej dominującym gatunkiem są lisy, borsuki, kuny, jenoty. Występują też kuropatwy i zające. Najbardziej atrakcyjnymi i efektywnymi w Kole „Rogacz” są polowania zbiorowe na dziki.

WAŻNE WYDARZENIA

Członkowie koła przy poparciu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uratowali od zniszczenia i przenieśli do muzeum zabytkową leśniczówkę ze wsi Siemiony, wybudowaną przez hr. Potockiego w 1859 roku. Uroczyste otwarcie dworku myśliwskiego, bo taką nazwę nosi obecnie była leśniczówka, odbyło się w dniu św. Huberta w 1979 roku. Warto zaznaczyć, że przy wznoszeniu dworku członkowie koła wnieśli ogromny wkład, gdyż każdy z myśliwych przepracował średnio 16 dniówek. Lata 1984‒1993 to dalsza praca członków koła nad rozwojem łowiectwa w naszym środowisku. Najważniejsze wydarzenia to: wydzierżawienie leśniczówki Łempice i adaptacja jej na domek myśliwski oraz zakup 1,5 ha ziemi pod budowę nowej strzelnicy myśliwskiej. W latach 1993‒1997 członkowie koła główną uwagę poświęcili budowie nowej strzelnicy na zakupionej działce. Obecnie po modernizacji strzelnica funkcjonuje znakomicie i corocznie rozgrywanych jest na niej wiele edycji zawodów. 3 maja 1993 roku został poświęcony i przekazany kołu sztandar, ufundowany przez myśliwych przy wsparciu instytucji i organizacji działających na naszym terenie. Kilkunastu członków koła posiada bardzo cenne trofea łowieckie.

WYRÓŻNIENIA

Złom: Henryk Ptasznik, Henryk Kulczakiewicz.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Piotr Przesław, Aleksander Wakuluk.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Krzysztof Wiński, Stanisław Radziszewski, Jan Netter, Henryk Jurczak, Antoni Florczuk, Jan Czapkowski, Zygmunt Radziszewski, Cezary Proniewicz, Eugeniusz Leoniuk, Władysław Leszczyński, Wacław Kwiek.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 291mapa-obwodu-291-KŁ-Rogacz-Ciechanowiec
Obwód 292mapa-obwodu-292-KŁ-Rogacz-Ciechanowiec
Obwód 293mapa-obwodu-293-KŁ-Rogacz-Ciechanowiec