KŁ “Ponowa” Szczuczyn


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

85 Grajewo – 5376 ha
96 Grajewo – 7124 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 30
Liczba stażystów: 7

Prezes – Jerzy Kruszyński
Łowczy – Wiesław Mordasiewicz
Skarbnik – Janusz Niebrzydowski
Sekretarz – Jerzy Nikliński

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Ponowa”
ul. Piłsudskiego 10
19-200 Grajewo

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie „Ponowa” powstało w połowie lat 40. XX wieku. Nie zachowały się dokumenty pozwalające na ustalenie konkretnej daty, ale prawdopodobnie był to rok 1948. Wśród założycieli koła byli: Stanisław Puchalski ze Szczuczyna, Antoni Wojsław z Wojsław, Walerian Zaborowski z Gut, Zygmunt Malinowski ze Szczuczyna, Kazimierz Pługów z Bukowa, Józef Brzostowski z Rydzewa, Romuald Lenczewski z Danowa, Władysław Grzybowski z Boczek, Bolesław Karpiński z Grajewa.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Początkowo koło prowadziło gospodarkę łowiecką na terenie południowej części powiatu grajewskiego, obejmującej obecne gminy Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Grabowo, a także na terenach położonych w obrębie Gminy Biała Piska. Łączna powierzchnia dzierżawionego terenu wynosiła ponad 30 000 ha. Od początku lat 80. koło dzierżawi dwa obwody łowieckie: obwód nr 85 o powierzchni 4 730 ha, położony w granicach miejscowości Guty, Bęćkowo, Zacieczki, Czarnówek, Niedźwiadna, Kurki, Wojsławy, Obrytki, Szczuczyn, Guty oraz obwód nr 96 o powierzchni 7 610 ha, położony w granicach miejscowości Wąsosz, Żebry, Radziłów, Kubra, Glinki, Ławsk. Obwód nr 85 obejmuje 728 ha powierzchni leśnej, zaś obwód nr 96 ‒ 827 ha. Oba należą do najniższej kategorii obwodów, a ze zwierzyny występują tam jelenie, dziki i sarny. Przez wiele lat podstawą gospodarki łowieckiej koła były odłowy żywych zajęcy. Z uwagi na obniżenie ich ilości, a także ze względu na niesatysfakcjonujące ceny, odłowów zajęcy nie prowadzi się już od około 9 lat. Organizowane są po dwa polowania na zające w każdym obwodzie, w tym polowanie hubertowskie i wigilijne. Planowane są w ten sposób, by zachować między polowaniami na danym terenie 3-letnią przerwę. To prawdopodobnie zapewni odpowiedni czas na rozmnożenie, a tym samym poprawi i utrzyma na przyzwoitym poziomie stany zajęcy. Koło prowadzi racjonalną gospodarkę łowiecką. Na dzierżawionych obwodach są niezbędne urządzenia łowieckie takie, jak: paśniki, lizawki, ambony, zwyżki, poletka łowieckie. Ponadto we wsi Niedźwiadna jesteśmy właścicielami nieruchomości rolnej o obszarze około 5,50 ha, którą uprawiamy przy pomocy miejscowego rolnika i część uzyskanych płodów rolnych przeznaczamy na dokarmianie zwierzyny.

WAŻNE WYDARZENIA

Początek sezonu od wielu lat rozpoczynamy Mszą świętą w jednym z kościołów położonych na terenie dzierżawionych obwodów. Niewątpliwie wydarzeniami w kole są wspólne wycieczki jego członków. Jednym z ciekawszych był wyjazd do parku w Kadzidłowie, gdzie hodowane są dzikie zwierzęta. Zarówno myśliwi, jak i członkowie ich rodzin mogli na wyciągnięcie ręki kontaktować się ze zwierzyną. Powroty z takich wyjazdów urozmaicane są wspólnymi posiłkami przy ognisku, co ma znakomity wpływ na integrację w kole i wspólne poznawanie rodzin jego członków. Należy podkreślić, że głównym inicjatorem tych wyjazdów i innych ciekawych wydarzeń jest prezes koła Jerzy Kruszyński, pod przewodnictwem którego koło rozwija się znacznie lepiej niż poprzednio.

WYRÓŻNIENIA

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 85mapa-obwodu-085-KŁ-Ponowa-Szczuczyn
Obwód 96mapa-obwodu-096-KŁ-Ponowa-Szczuczyn