KŁ “Łoś” Zambrów


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

188 Łomża – 6892 ha
206 Zambrów – 6134 ha
186 (ZO Białystok) – 5640 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 43
Liczba stażystów: 5

Prezes – Zbigniew Gulko
Łowczy – Mirosław Ulbin
Podłowczy – Wiesław Zawistowski
Podłowczy – Dariusz Tyborowski
Skarbnik – Jacek Krajewski
Sekretarz – Kazimierz Muczyński
Członek – Marek Krajewski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Łoś”
ul. Leśników 4
18-300 Zambrów

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało w 1948 roku, a jego założycielami byli: Tadeusz Gorski, Ryszard Baranowski, Stanisław Leoniec, Franciszek Leszczyński, Adam Zdrodowski, Piotr Wasilewski, Tadeusz Jankowski, Ireneusz Klimaszewski, Mieczysław Kurkowski, Tyszkiewicz, Czesław Jurek, Paweł Jewtiejew, Józef Reczko, Czesław Żywicki i w takim składzie rozpoczęło sezon łowiecki 1948/1949. Pierwszy Zarząd: Tadeusz Gorski – prezes,Ryszard Baranowski – łowczy, Franciszek Leszczyński – sekretarz, Stanisław Leoniec – skarbnik. Podjęto uchwałę, że koło będzie nosiło nazwę Koło Łowieckie „Łoś” w Zambrowie. Nazwa ta funkcjonuje do dziś. Koło początkowo liczyło 9 członków i prowadziło gospodarkę łowiecką na obwodach położonych na terenie powiatu zambrowskiego. W miarę upływu lat przybywało członków koła i zmieniały się zarządy. 12 czerwca 1963 roku na Walnym Zgromadzeniu, ze względu na dużą liczbę członków, podzielono koło i w ten sposób powstało Koło Łowieckie „Jeleń” w Zambrowie. Dokonano także podziału dzierżawionych obwodów łowieckich. W skład Zarządu Koła wchodzili następujący myśliwi: Zygmunt Faszcza, Stanisław Leoniec, Jan Gulko, Mieczysław Kołakowski, Wiesław Krajewski, Wincenty Kanigowski, Edmund Jarząbek, Roman Polkowski, Józef Koc, Aleksander Kozłowski, Kazimierz Muczyński, Borys Janowski, Tadeusz Choromański.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Aktualnie koło gospodaruje na 3 obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 18 390 ha. Od początku swojego istnienia koło posiadało w dzierżawie obwody łowieckie położone wokół Zambrowa. Były to obwody polne i leśne, zasobne zarówno w zwierzynę grubą: jelenie, dziki, sarny, jak i drobną: kuropatwy, kaczki i zające. W latach 50. i 60. Ubiegłego wieku bytowały na tym terenie wilki, a do lat 80. Ubiegłego wieku cietrzewie. Obwody nie są zasobne w zwierzynę, niemniej jednak występuje tu łoś, jeleń, dzik, sarna, a ze zwierzyny drobnej zając i kuropatwa. W przeszłości na dzierżawionych obwodach łowieckich były bardzo dobre stany zajęcy i kuropatw. Koło odławiało zające żywe, a także organizowało polowania zbiorowe. Rozkłady tych polowań często przekraczały 100 strzelonych zajęcy. Organizowaliśmy także polowania dewizowe na rogacze i kuropatwy. Wpływy z tych polowań były istotną częścią dochodów koła. Obecnie w związku ze spadkiem pogłowia zwierzyny drobnej organizujemy rocznie już tylko 1 lub 2 polowania na zające, ponadto nie polujemy na kuropatwy. By chronić gatunki zwierzyny drobnej i sarnę od kilku lat intensywnie polujemy zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo na lisy. Daje to już widoczne efekty, przejawiające się poprawą stanu liczebnego zajęcy i saren. Polujemy także indywidualnie na zwierzynę grubą – sarnę, jelenia i dzika. Trofea medalowe pozyskane w dzierżawionych obwodach: dziki: 2 złotomedalowe, 2 srebrne, 2 brązowe; rogacze: 1 srebrnomedalowy, 2 brązowe.

WAŻNE WYDARZENIA

Najważniejszym wydarzeniem w kole były obchody 60-lecia, które odbyły się jesienią 2008 roku. Z tej okazji członkowie koła wybudowali obelisk w uroczysku Grabówka. Podczas Mszy świętej dokonano jego poświęcenia, a także wręczono kołu sztandar.

wYRÓŻNIENIA

Odznaczeni członkowie koła:

Złom: Jan Gulko.
Złoty, Srebrny lub Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Wincenty Kaniowski, Zygmunt Faszcza, Wiesław Krajewski, Zbigniew Gulko, Andrzej Koc, Franciszek Pogorzelski, Stanisław Leoniec, Edmund Jarząbek, Mirosław Ulbin, Józef Koc.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 188mapa-obwodu-188-KŁ-Łoś-Zambrów
Obwód 206mapa-obwodu-206-KŁ-Łoś-Zambrów