KŁ “Łoś” Rajgród


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

59 Grajewo – 6784 ha
67 Grajewo – 7169 ha
146 (ZO Suwałki) – 6058 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 64
Liczba stażystów: 3

Prezes – Jerzy Sienkiewicz
Łowczy – Jerzy Zemelka
Wicełowczy – Przemysław Garncarek
Skarbnik – Jarosław Holak
Sekretarz – Zdzisław Sadowski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Łoś”
Wólka Karwowska 12
16-320 Bargłów

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie Nr 1 „Rajgród” zostało założone 25 lutego 1960 r. przez myśliwych, którzy później zostali jego członkami, a byli to: Bolesław Kuczyński, Antoni Lenczewski, Saturnin Trzaskowski, Jan Gerlicz, Antoni Doliwa, Piotr Czarnecki, Stefan Popko, Stanisław Kucharski, Tadeusz Klimaszewski. Powołano pierwszy Zarząd koła w składzie: prezes – Bolesław Kuczyński, łowczy – Antoni Lenczewski, skarbnik – Jan Gerlicz, sekretarz – Saturnin Trzaskowski. Koło otrzymało obwody łowieckie nr 88a i nr 140 o powierzchni ok. 14 tys. ha, a od roku 1964 trzeci obwód nr 143 o powierzchni 6 tys. ha. Przełomowym momentem w działalności było Walne Zgromadzenie Koła Nr 1 „Rajgród” w dniu 4 kwietnia 1970 roku, kiedy to wybrano nowy Zarząd w składzie: Zdzisław Kostecki – prezes, Tadeusz Mastalerski – łowczy, Stefan Popko – sekretarz, Tadeusz Kuczyński – skarbnik, zmieniono również nazwę na Koło Łowieckie „Łoś” przy Nadleśnictwie Rajgród z siedzibą w Tamie, ze względu na łosia jako licznie występujący gatunek zwierzyny. W roku 1975, zmieniono numerację obwodów na nr 1, 12, 146, a od roku 2008 numery obwodów są następujące: 58, 59, 67.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło gospodaruje na trzech obwodach łowieckich o powierzchni całkowitej ok. 17 303 ha, o przewadze gruntów rolnych. Obwody te są zakwalifikowane w kategorii bardzo słabych. Otrzymane tereny początkowo były bardzo zasobne w gatunki zwierzyny grubej, tj. łosie, dziki, sarny, również bardzo licznie występowały zające i kuropatwy. Jednak szybko wzrastająca liczba drapieżników i stosowana chemia w uprawach pól spowodowały znaczny spadek populacji zajęcy i kuropatw. Od roku 1996 w naszych obwodach zaczął pojawiać się nowy gatunek zwierzyny, tj. jeleń, obecnie jego populacja w poszczególnych obwodach jest na tyle liczna, że pozwala na wprowadzenie tego gatunku do planów odstrzału. Odnośnie zwierzyny drobnej podejmowane są ciągle działania w celu eliminacji drapieżników, co daje pozytywne efekty. Prowadzono również introdukcję kuropatwy, lecz bez większego powodzenia.

WAŻNE WYDARZENIA

Koło Łowieckie „Łoś” w Rajgrodzie wybudowało własną, pięknie położoną strzelnicę myśliwską w miejscowości Pieńczykówek. Na strzelnicy jest możliwe strzelanie pięciu konkurencji, choć nie wszystkich jednocześnie. Strzelnica stanowi także miejsce częstych spotkań i organizowania imprez myśliwskich. Corocznie odbywają się zawody w strzelaniach myśliwskich o: Puchar Koła Łowieckiego „Łoś”, Puchar Prezesa im. Zdzisława Kosteckiego. Dzięki własnej strzelnicy członkowie koła uzyskują bardzo dobre wyniki w zawodach strzeleckich różnych szczebli, a szczególnie w zawodach okręgowych. Od 5 lat w grafik imprez myśliwskich w kole wpisała się „Biesiada myśliwska” dla członków i sympatyków PZŁ. W roku 2010 koło świętowało swoje 50-lecie istnienia i otrzymało sztandar.

WYRÓŻNIENIA

Zasłużonymi postaciami dla Koła Łowieckiego „Łoś” na przestrzeni wielu lat działalności są założyciele koła oraz osoby, które zostały wyróżnione przez Kapitułę Odznaczeń PZŁ i otrzymały następujące odznaczenia:

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Zdzisław Kostecki, Tadeusz Klimaszewski, Józef Marcinkiewicz, Jerzy Nowikow. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Tadeusz Mastalerski, Antoni Lenczewski, Mieczysław Klonowski, Jan Magda, Zbigniew Poniatowski, Jerzy Zemelka, Karol Chodkiewicz.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 59mapa-obwodu-059-KŁ-Łoś-Rajgród
Obwód 67mapa-obwodu-067-KŁ-Łoś-Rajgród