KŁ “Knieja” Łomża


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

84 Grajewo – 7500 ha
190 Łomża – 4473 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 46
Liczba stażystów: 6

Prezes – Andrzej Ingielewicz
Łowczy – Zdzisław Zaborowski
Łowczy obw. 84 – Ryszard Duba
Łowczy obw. 190 – Grzegorz Mioduszewski
Podłowczy obw. 190 – Wiesław Kaczyński
Skarbnik – Stanisław Dołęgowski
Sekretarz – Jacek Mieszkowski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Knieja”
ul. Bema 7/12
18-400 Łomża

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało 10 kwietnia 1976 r. i przyjęło nazwę „Knieja”. Jego założycielami byli: Józef Gutowski, Kazimierz Hołownia, T. Maciorowski, Edward Majewski, Aleksander Malinowski, Ryszard Matocha, Zbigniew Miliszewski, Henryk Sarnacki, K. Wiśniewski, Jerzy Włostowski, Zdzisław Wysocki. Pierwszy Zarząd tworzyli: prezes – Kazimierz Hołownia, łowczy – Zbigniew Miliszewski, sekretarz – Jerzy Włostowski, skarbnik – Aleksander Malinowski.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło otrzymało obwód nr 14 w powiecie grajewskim, obejmujący gminy – Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz o pow. 7 370 ha, aktualnie określany jako obwód bardzo słaby oraz obwód nr 67 w powiecie łomżyńskim, obejmujący gminy – Łomża i Zambrów o pow. 4 530 ha, określany jako słaby. Wspomnienia kolegów myśliwych z tamtego okresu wskazują na to, iż w otrzymanych obwodach bytowały różnorodne gatunki zwierzyny, zarówno drobnej – zające, kuropatwy, jak i grubej – łosie, jelenie, sarny i dziki. Organizowano polowania dewizowe, szczególnie na łosie oraz na kuropatwy. Aby urozmaicić populację zwierzyny drobnej podejmowano zabiegi introdukcji bażantów, jednak nie przynosiły one spodziewanych rezultatów, mimo podjęcia zabiegów poprzedzających tego typu działania. W trakcie dotychczasowego gospodarowania powierzoną kołu zwierzyną, borykaliśmy się z problemem załamania populacji sarny (zaprzestano polowań na okres dwóch lat i podjęto wiele działań hodowlanych, które doprowadziły w efekcie do odtworzenia stanów sprzed wcześniejszego okresu) oraz załamaniem populacji zwierzyny drobnej – kuropatwy i zająca. Obecnie w wymienionych łowiskach bytują: łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki. Pojawiły się już pierwsze szopy pracze. Skuteczne dla powiększenia stanów zwierzyny drobnej okazały się zabiegi w postaci zakładania remiz śródpolnych i maksymalnej redukcji szkodników łowieckich. Aktualnie mamy do czynienia z poważnym problemem natury łowieckohodowlanej, a mianowicie pojawieniem się w obwodzie nr 67 wilków. Skutkiem tej sytuacji jest przemieszczanie się większości zwierzyny na tereny jeszcze wolne od presji tego drapieżnika.

WAŻNE WYDARZENIA

Wysiłkiem większości kolegów, a szczególnie Andrzeja Ingielewicza i Czesława Jarosza, wybudowana została w bardzo urokliwym miejscu, użyczonym przez Tadeusza Grzanko, „Kniejówka” – miejsce spotkań łowieckich i integracyjnych. W „Kniejówce” odbywają się przesłuchania kandydatów na myśliwych w zakresie sygnalistki łowieckiej (Tadeusz Grzanko i Przemysław Rutkowski należą do grona myśliwych pasjonujących się sygnalistką łowiecką i zdobywają w tej dziedzinie zasłużone laury). W obwodzie nr 67 Tadeusz Jaworowski i Stanisław Krajewski opiekują się miejscem pamięci narodowej tzw. „Baza”, położonym na terenie rezerwatu „Wielki Dział”, w którym to rejonie oddział partyzantów organizował skuteczne akcje przeciwko niemieckiemu okupantowi.

WYRÓŻNIENIA

Członkowie koła dotychczas odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej to:
Andrzej Ingielewicz, Czesław Jarosz, Henryk Wróblewski, Tadeusz Jaworowski, Stanisław Krajewski, Krzysztof Korzeniecki, Tadeusz Grzanko.

Medalowe trofea zdobyli:
Czesław Jarosz – jeleń, wyceniony na 204 pkt. CIC (Medal Srebrny)
Mariusz Zając – rogacz, wyceniony na 145pkt. CIC (Medal Złoty).

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 84mapa-obwodu-084-KŁ-Knieja-Łomża
Obwód 190mapa-obwodu-190-KŁ-Knieja-Łomża