KŁ “Jeleń” Zambrów


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

189 Zambrów – 3967 ha
222 Zambrów – 5063 ha
223 Zambrów – 4612 ha
226 Zambrów – 4480 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 54
Liczba stażystów: 4

Prezes – Robert Selerowski
Łowczy – Mirosław Gosiewski
Podłowczy – Witold Ołdakowski
Skarbnik – Józef Korytkowski
Sekretarz – Krzysztof Szulborski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Jeleń”
ul. Sosnowa 3
18-300 Zambrów

Strona internetowa

strona

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało 28 stycznia1960 roku, a jego założycielami byli: Feliks Adamkiewicz, Stanisław Ciąćka, Paweł Jewtiejew, Tadeusz Jankowski, Wacław Kil, Ireneusz Klimaszewski, Franciszek Leszczyński, Władysław Marona, Ryszard Piaseczki, Stanisław Perkowski, Romuald Ryk, Adam Tworkowski. Pięć lat po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej w dniu 27 maja 1949 roku z inicjatywy leśniczego Tadeusza Gorskiego odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, celem którego było utworzenie koła łowieckiego. W zebraniu uczestniczyli członkowie założyciele i z dniem 15 lipca 1949 r. w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Białymstoku zostało zarejestrowane Koło „Łowiec” z siedzibą w Zambrowie. Prezesem został Tadeusz Gorski, łowczym Paweł Jewtiejew, a skarbnikiem Józef Reczko. Pełna nazwa brzmiała Koło Myśliwskie „Łowiec” i używano jej do 1954 roku. Koło to dzierżawiło dwa obwody łowieckie w dwóch gminach: Długobórz i Kołaki. 28 stycznia 1960 roku na Walnym Zebraniu Koło Myśliwskie „Łowiec” zostało podzielone i dwunastu myśliwych utworzyło Koło Łowieckie „Jeleń” w Zambrowie. Byli to koledzy wymienieni wyżej jako założyciele koła.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło Łowieckie „Jeleń” przy Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego prowadziło gospodarkę łowiecką
na dwóch obwodach nr 260 i 247. Podstawą działalności koła w tamtych czasach były zające, które odławiane z przeznaczeniem na eksport stanowiły podstawę jego działalności finansowej. Obecnie koło gospodaruje w czterech obwodach łowieckich nr 189, 222, 223, 226 o łącznej powierzchni 17 030 ha. Dwa obwody nr 222 i 223 są typowymi obwodami polnymi, gdzie występuje drobna zwierzyna: kuropatwa, bażant, dzika kaczka, zając, lis, kuna, borsuk oraz sarna. Obwód nr 226 jest obwodem leśnym, leżącym na skraju kompleksu leśnego „Czerwony Bór”, występuje tam głównie zwierzyna gruba, tj.: łoś, jeleń, sarna, dzik. Obwód nr 189 położony jest w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi, gdzie występuje bogactwo ptactwa wodno-błotnego oraz zwierzyna gruba i drobna.

WAŻNE WYDARZENIA

Jednym ze znaczących osiągnięć koła było wybudowanie strzelnicy myśliwskiej, która powstała w 1975 r. i stanowiła jedyny w regionie ośrodek szkoleń strzeleckich dla myśliwych. Dzięki temu strzelectwo myśliwskie stało się tradycją i członkowie koła zdobywali i zdobywają czołowe miejsca na zawodach w regionie. Reprezentacja naszego koła jako drużynowy zwycięzca zawodów wojewódzkich brała udział w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich. Przez kilkanaście lat po wybudowaniu strzelnicy koło nasze było niepokonane, zdobywając pierwsze miejsca zespołowo w województwie łomżyńskim. Ponadto Zbigniew Moczydłowski często wygrywał zawody lub plasował się w ich czołówce. W roku 2009 koło świętowało 50-lecie istnienia i w trakcie uroczystości poświęcono i przekazano kołu sztandar.

WYRÓŻNIENIA

W dotychczasowym okresie działalności koła najbardziej zasłużeni następujący członkowie zostali odznaczeni:

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Feliks Adamkiewicz, Jan Jastrzębski, Zbigniew Moczydłowski.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: zostało odznaczonych 8 członków koła.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: zostało odznaczonych 19 członków koła.

Na przestrzeni 47 lat istnienia pozyskano trofea medalowe, które zdobyli:
T. Kotowski (jeleń – byk) 181,93 pkt. CIC 1980 r.,
M. Kolator (jeleń – byk) 1986 r.,
M. Kolator – dzik 116,55 CIC 1983 r.,
M. Skalski – dzik 115,65 CIC 1979 r.

W roku 2009 w trakcie obchodów jubileuszu koło odznaczone zostało Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 189mapa-obwodu-189-KŁ-Jeleń-Zambrów
Obwód 222mapa-obwodu-222-KŁ-Jeleń-Zambrów
Obwód 223mapa-obwodu-223-KŁ-Jeleń-Zambrów
Obwód 226mapa-obwodu-226-KŁ-Jeleń-Zambrów