KŁ “Jarząbek” Szepietowo


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

240 Wysokie Mazowieckie – 6509 ha
256 Wysokie Mazowieckie – 8316 ha
278 Wysokie Mazowieckie – 5122 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 58
Liczba stażystów: 3

Prezes – Jan Piętka
Łowczy – Waldemar Turkowski
Podłowczy – Jacek Pawlukowiec
Skarbnik – Zbigniew Średnicki
Sekretarz – Adam Stanisławski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Jarząbek”
ul. Obrońców Miasta 17
18-200 Wysokie Mazowieckie

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie „Jarząbek” w Szepietowie powstało w roku 1948. Wśród założycieli byli: Jan Herman, Franciszek Rembiszewski, Franciszek Byculewicz, Roman Markowski, Henryk Fiodorczuk, Józef Ochiński, Mieczysław Święcki, Stanisław Rowiński, Franciszek Karpiesiuk, Marian Sierzputowski, Antoni Czarkowski, Jan Rawiński, Emil Markowski, Walenty Urban, Józef Franciszek, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Święcki, Witold Święcki. Powstałe koło myśliwskie przyjęło nazwę: Gminne Koło Myśliwskie „Soból” w Szepietowie i zostało zarejestrowane w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Białymstoku 25 marca 1949 roku. Koło po jego zarejestrowaniu dzierżawiło teren obejmujący obszar dwóch gmin: Szepietowo, w skład której wchodziły 74 wsie i Piekuty Nowe, w skład której wchodziło 47 wsi. Pierwszy Zarząd tworzyli: Józef Ochiński – prezes, Jan Rawiński – łowczy, Franciszek Rembiszewski – skarbnik, Marian Sierzputowski – sekretarz. Liczba członków wynosiła 20 osób. W roku 1953 nastąpiła zmiana nazwy z Gminnego Koła Myśliwskiego „Soból” na Koło Łowieckie „Jarząbek” w Szepietowie, a w skład ówczesnego Zarządu Koła wchodzili: Jan Rawiński – prezes, Franciszek Rembiszewski – łowczy, Witold Kuracki – skarbnik, Marian Sierzputowski – sekretarz.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Dzierżawione tereny łowieckie do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku były niezwykle zasobne w zwierzynę drobną, a w szczególności w zające. W sezonie łowieckim 1951‒1952 pozyskanie zajęcy wyniosło 2 228 sztuk. Obecnie Koło „Jarząbek” gospodaruje na trzech obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 19 970 ha, z czego powierzchnia leśna stanowi 3 729 ha. Wykonywane są polowania dewizowe na kuropatwy i szkolenia psów myśliwskich z udziałem myśliwych zagranicznych.

WAŻNE WYDARZENIA

W roku 1997 na gruncie udostępnionym przez członka koła Lecha Wojno – w miejscowości Wojny Pogorzel – powstała strzelnica myśliwska, wybudowana wspólnym wysiłkiem członków koła. Uroczyście obchodzono 40-lecie koła w roku 1990 oraz 50-lecie w roku 1998, przy okazji którego wydano okolicznościowy znaczek „Jarząbka” i odznaczono zasłużonych członków. W roku 2003, w ramach modernizacji strzelnicy myśliwskiej, powstała wiata „Hubertówka”, służąca uświetnianiu imprez myśliwskich, odbywających się na obiekcie strzelnicy. Drużyna koła odnosi sukcesy strzeleckie na zawodach okręgowych: w roku 2002 drużyna w składzie: Krzysztof Roszkowski, Maciej Szepietowski i Lech Wojno zajęła drugie miejsce, a w roku 2003 drużyna w składzie Krzysztof Roszkowski, Maciej Szepietowski i Andrzej Stanisławski zajęła trzecie miejsce w Mistrzostwach Okręgu Łomżyńskiego w strzeleckim wieloboju myśliwskim. W roku 2006 w uroczysku Wyliny Ruś został adaptowany budynek na domek myśliwski „Ostoja” wraz z kapliczką myśliwską poświęconą pamięci św. Huberta. Tu kończą się uroczyste polowania hubertowskie i wigilijne, przy okazji których odprawiane są Msze święte, celebrowane przez księdza Józefa Żyłowskiego, członka koła. Na bieżąco współpracujemy z młodzieżą szkolną. W roku 2008 koło otrzymało sztandar.

WYRÓŻNIENIA

W roku 2008 obchodzono jubileusz 60-lecia koła, w tym czasie zostało ono odznaczone Złotym Medalem Zasługi
Łowieckiej, ufundowany został sztandar, a wymienieni niżej koledzy otrzymali odznaczenia łowieckie:
Lech Wojno, Zbigniew Kowalewski, Wiktor Krasowski, Bogdan Kuracki, Aleksander Nazarko, Jan Niemyjski, Ireneusz Roszkowski, Waldemar Turkowski, Henryk Rembiszewski, Ludwik Niemyjski, Zbigniew Żelazny.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 240mapa-obwodu-240-KŁ-Jarząbek-Szepietowo
Obwód 256mapa-obwodu-256-KŁ-Jarząbek-Szepietowo
Obwód 278mapa-obwodu-278-KŁ-Jarząbek-Szepietowo