KŁ “Czerwony Bór” Łomża


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

117 Kolno – 4881 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 19
Liczba stażystów: 5

Prezes – Ireneusz Wasilewski
Łowczy – Ryszard Zieja
Podłowczy – Andrzej Chyliński
Skarbnik – Tomasz Chyliński
Sekretarz – Krzysztof Skrodzki

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Czerwony Bór”
ul. Fabryczna 9
18-400 Łomża

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

16 marca 2001 roku z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża mgra inż. Jana Bargielskiego, odbyło się zebranie założycielskie koła łowieckiego. Przyjęło ono nazwę – KŁ „Czerwony Bór”. Jego założycielami byli: Jan Bargielski, Józef Kokoszko, Sławomir Kossewski, Janusz Miliszewski, Zbigniew Miliszewski, Mariusz Pasławski, Józef Pytasz, Krzysztof Pytasz, Mirosław Rusiecki, Jerzy Sosnowski, Tomasz Stetkiewicz, Zbigniew Szczepaniak, Jerzy Trusiewicz, Ireneusz Wasilewski, Tomasz Więtczak. Na zebraniu założycielskim uchwalono statut, oraz wybrano władze nowo powstałego koła. Skład pierwszego Zarządu przedstawiał się następująco: prezes – Zbigniew Szczepaniak, łowczy – Sławomir Kossewski, sekretarz – Józef Kokoszko, skarbnik – Janusz Miliszewski.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło po złożeniu wszelkich wymaganych dokumentów w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży i Starostwie Powiatowym w Kolnie, wydzierżawiło obwód łowiecki nr 117, położony w trzech gminach powiatu kolneńskiego. Powierzchnia obwodu wynosi 4 660 ha. Przez ten obwód przepływa niewielka rzeczka o nazwie Skroda, która w pełni zabezpiecza w wodę występujące gatunki zwierząt, bez konieczności budowania sztucznych wodopoi. W obwodzie z gatunków zwierząt łownych występują: dziki, sarny, lisy, borsuki, jenoty, zające, kaczki, kuropatwy, bażanty. Polujemy jedynie na dziki, sarny i lisy, ponieważ pozostałe gatunki zwierząt występują nielicznie. Od początku pracy koła czynimy starania podniesienia liczby głównie zajęcy i kuropatwy. Rocznie w kole strzela się 20 dzików, 20 saren oraz kilka sztuk kaczek. Szczególnie atrakcyjne są polowania indywidualne na dziki w nocy. Jak większość kół borykamy się ze szkodami w uprawach rolnych, wyrządzonych głównie przez dziki. Jednak częste pobyty myśliwych w łowisku oraz współpraca z miejscową ludnością powoli przynoszą efekty. Ponadto z roku na rok maleje liczba szkód.

WAŻNE WYDARZENIA

Koło współpracuje ze szkołami podstawowymi prowadząc pogadanki i lekcje propagujące ochronę przyrody. Współpraca ze szkołami to domena łowczego Sławomira Kossewskiego. Mamy w kole drużynę strzelectwa myśliwskiego z bardzo dobrymi osiągnięciami na różnego rodzaju zawodach strzeleckich. Sukcesami strzeleckimi mogą poszczycić się Mariusz Pasławski, Ireneusz Wasilewski, Tomasz Stetkiewicz, Jarosław Mieczkowski, Krzysztof Pytasz i Józef Pytasz. Prowadzimy również hodowlę psa myśliwskiego – członkowie koła posiadają osiem psów myśliwskich z rodowodami, które używane są do polowań, ale również biorą udział w konkursach pracy. Godnym podkreślenia jest fakt, że czterech myśliwych naszego koła bierze udział w pracach organów PZŁ w okręgu łomżyńskim: Jan Bargielski – sekretarz ORŁ, przewodniczący komisji hodowlanej, zespół opiniowania wniosków odznaczeń łowieckich; Ireneusz Wasilewski – Zarząd Okręgowy PZŁ; Józef Pytasz – Okręgowy Sąd PZŁ, komisja hodowlana; Zbigniew Szczepaniak – komisja hodowlana.

WYRÓŻNIENIA

Najbardziej zasłużeni członkowie koła zostali odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej.

Złom: Jan Bargielski.
Złoty Medal Zasługi łowieckiej: Józef Pytasz.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Ireneusz Wasilewski.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 117mapa-obwodu-117-KŁ-Czerwony-Bór-Łomża