KŁ “Czajka” Jedwabne


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

114 Łomża – 4544 ha
115 Łomża – 6249 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 16
Liczba stażystów: 12

Prezes – Kazimierz Kurkowski
Łowczy – Roman Chojnowski
Podłowczy – Mieczysław Laskowski
Skarbnik – Piotr Choiński
Sekretarz – Edward Skrodzki

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie Czajka
Kościuszki 14
18-420 Jedwabne
woj. Podlaskie

Strona internetowa

czajka-jedwabne.pl

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Wiosną 1971 r. w wyniku podziału Koła Łowieckiego „SARNA” w Wiźnie, powstało Koło Łowieckie, które przyjęło nazwę „CZAJKA” w Jedwabnem. W skład pierwszego Zarządu weszli: Zbigniew Kwiatkowski – prezes, Kazimierz Rejmer – łowczy, Eugeniusz Świątkowski – skarbnik, Ryszard Grądzki – sekretarz. Od początku istnienia Koło Łowieckie „Czajka” dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 10 490 ha, polne z niewielkimi kompleksami leśnymi, położone w północno-wschodniej części powiatu łomżyńskiego. Koło w pierwszych latach istnienia czerpało dochody głównie z odłowu zajęcy i kuropatw. Tylko w roku 1975/76 koło odłowiło na eksport 1600 kuropatw.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Obecnie członkowie koła podejmują wszelkie wyzwania zmierzające do utrzymania zadowalających stanów zwierzyny drobnej, zwłaszcza zajęcy i kuropatw, a w dalszej perspektywie wzbogacenie łowiska o bażanty, które od lat są zasiedlane bez większych efektów, ze względu na zwiększającą się liczbę krukowatych i lisów. W ramach utrzymania względnej równowagi biologicznej populacji, Zarząd koła organizuje polowania na szkodniki i drapieżniki. Podkreślenia wymaga również współpraca koła z rolnikami i władzami samorządowymi oraz władzami struktur łowieckich okręgu łomżyńskiego.

WAŻNE WYDARZENIA

Tradycją koła jest organizowanie w uroczystej oprawie polowań z okazji obchodów dnia św. Huberta i polowań wigilijnych. Koło organizuje także polowania dewizowe, głównie na kuropatwy, które zaspokajają potrzeby finansowe naszego koła. W ramach doskonalenia umiejętności strzeleckich członkowie Koła „Czajka” uczestniczą w zawodach strzeleckich organizowanych przez Zarząd koła. Zawody odbywają się na strzelnicy w Czerwonym Borze. Reprezentacja koła corocznie bierze udział w zawodach okręgowych. Zapraszamy Kolegów na polowania do Koła Łowieckiego „CZAJKA” w Jedwabnem.

WYRÓŻNIENIA

Koło Łowieckie wyróżnione zostało za wkład pracy przy budowie strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze, która jest własnością Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży.

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Józef Grądzki.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 114mapa-obwodu-114-KŁ-Czajka-Jedwabne
Obwód 115mapa-obwodu-115-KŁ-Czajka-Jedwabne