KŁ “Cyranka” Kolno


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

100 Kolno – 6646 ha
118 Kolno – 6734 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 41
Liczba stażystów: 9

Prezes – Jan Duda
Łowczy – Maciej Zdancewicz
Skarbnik – Jan Grużewski
Sekretarz – Zbigniew Kotlewski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Cyranka”
ul. Senatorska 21
18-500 Kolno

Strona internetowa

strona

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało w wyniku dokonanego w 1959 roku podziału Koła Łowieckiego Nr 1 w Kolnie. Założycielami Koła Łowieckiego „Cyranka” byli koledzy, których nazwiska się nie zachowały, ale wiadomo, że mieszkali w Kolnie i powiecie kolneńskim. Dzierżawa dwóch obwodów nr 7 i 18 o łącznej powierzchni 12 990 ha pozwalała myśliwym na pełną realizację ich pasji. Na początku działalności koła gospodarka łowiecka polegała na pozyskiwaniu zwierzyny drobnej. Polowania odbywały się głównie na zające i kaczki. W cyklach dwuletnich prowadzono odłowy zajęcy z przeznaczeniem na eksport, co stanowiło istotny element budżetu koła.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło w dalszym ciągu gospodaruje na dwóch polnych obwodach łowieckich o powierzchni 12 990 ha, które sklasyfikowane zostały jako bardzo słabe. Podstawą działalności koła jest zwierzyna gruba, stanowiąca obecnie główne źródło przychodów, reprezentowana przez dzika, sarnę i coraz częściej jelenia. W historii koła rekordem są kapitalne trofea Lecha Karendysa. W wykazie zdobywców 100 najlepszych polskich oręży dzików – według katalogu z rok 1983 – zajmuje 9 pozycję z oceną 135,95 pkt CIC oraz jego oręż pozyskany w 1990 roku, wyceniony na Srebrny Medal 119,65 pkt CIC. Wzrastające stany dzików powodują coraz większe szkody w uprawach rolnych, szacowanie których, jak i wypłacanie odszkodowań wymaga od koła wytężonego wysiłku. Podobna sytuacja dotyczy sarny. Skrupulatna selekcja pozwala z optymizmem patrzeć na piękne trofea rogaczy. Srebrno medalowe Lecha Karendysa 124,55 i 122,98 pkt CIC, Jerzego Kuklińskiego 120,15 pkt CIC i brązowo medalowe Andrzeja Dudy 111,65 i 107,40 pkt CIC oraz Lecha Karendysa 106,35 pkt CIC są tego dowodem. Mniej licznymi reprezentantami płowego zwierza są jeleń i łoś, choć jeden jak i drugi gatunek szybko zwiększają swoje stany. Dużym problemem dla koła jest spadający stan zwierzyny drobnej. W historii, wysoki stan liczebny zajęcy i kuropatw przynosił znaczne dochody, głównie z odłowów zajęcy z przeznaczeniem na eksport. Corocznie polowano na kuropatwy, również przy udziale myśliwych dewizowych. Pewną nadzieją na poprawę stanów są odłowy kuropatw w celu ich przesiedlania w rejony o mniejszych zagęszczeniach.

WAŻNE WYDARZENIA

W roku 1994 z inicjatywy Lecha Karendysa, ówczesnego prezesa koła, we wsi Rydzewo Pieniążki wybudowano domek myśliwski. W roku 2008 koło zakupiło nieruchomość we wsi Tyszki Łabno, w sercu dzierżawionych obwodów łowieckich. Na tę nieruchomość przeniesiony będzie domek z Rydzewa i cała działka urządzona zostanie na potrzeby koła. Wydarzeniem wartym odnotowania jest współudział koła w organizacji „Hubertusa” wraz z Kołem Łowieckim „Wicher” i Stowarzyszeniem Sportowo – Jeździeckim z Grabowa. Wspólna Msza św., następnie pogoń konno za lisem i na zakończenie biesiada myśliwska, przyciągnęły wielu mieszkańców okolicznych miejscowości i stanowiły dużą atrakcję godną rozwijania i ponawiania w przyszłości.

WYRÓŻNIENIA

Społeczne działania członków koła zostały uhonorowane nadaniem odznaczeń:

Srebrny Medalu Zasługi Łowieckiej: Lecho Karendys.
Brązowy Medalu Zasługi Łowieckiej: Andrzej Duda, Franciszek Wiśniewski.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 100mapa-obwodu-100-KŁ-Cyranka-Kolno
Obwód 118mapa-obwodu-118-KŁ-Cyranka-Kolno