KŁ “Cietrzew” Jeńki


Podstawowe informacje

Obwody łowieckie

184 Wysokie Mazowieckie – 7709 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 29
Liczba stażystów: 1

Prezes – Krzysztof Pogorzelski
Łowczy – Dariusz Smoktunowicz
Skarbnik – Jerzy Jaroszewski
Sekretarz – Wojciech Rybiński
Członek zarządu – Wojciech Michałowski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Cietrzew”
ul. Piaskowa 2a/23
18-100 Łapy

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało 3 listopada 1949 r., a jego założycielami byli: Franciszek Mojsa, Władysław Maleszko, Józef Czyżewski, Wacław Herman, Antoni Krysztopik, Jan Szymkowski, Stanisław Herman, Franciszek Oniszko. Siedzibą koła była wieś Jeńki i tam odbywały się zebrania członków pierwszego Zarządu, który tworzyli: prezes – J. Czyżewski, łowczy – F. Mojsa, sekretarz – W. Maleszko, skarbnik – W. Herman.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Powstałe koło otrzymało dwa obwody łowieckie: obwód nr 62 obejmował grunty majątku Kurowo, koryto rzeki Narew, rzeka Kurówka, grunty wsi: Pszczółczyn, Waniewo, Mojsiki, Kropiewnica Gajki, Chomice, Pajewo, Radule i miał powierzchnię 4 570 ha. Obwód nr 70 obejmował część gruntów majątku Krzyżewo, grunty wsi: Waniewo, Kowalewszczyzna Folwark, Kowalewszczyzna, Jeńki, Jeńki Romanowo, część gruntów wsi Łupianka Stara i Łupianka Nowa, Bokiny, Wólka Waniewska, Roszki Ziemaki, Jabłonowo Wypychy, Jabłonowo Kąty, powierzchnia obwodu – 4 700 ha. Do początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadzano odłowy zajęcy, a po każdym polowaniu zbiorowym pokot z tego gatunku był okazały. Rozwój rolnictwa, coraz większa chemizacja, wzrost liczebności drapieżników – szczególnie lisa i norki amerykańskiej – spowodowały znaczny spadek populacji zająca, dzikiej kaczki oraz prawie całkowite wyginięcie bażantów. Koło gospodarowało na dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 7 760 ha. k cietrzewZaliczone one zostały do kategorii obwodów bardzo słabych. Najliczniejszym gatunkiem zwierzyny jest sarna, a od 2004 roku gwałtownie wzrasta populacja dzika, głównie za sprawą coraz większej ilości pól obsiewanych kukurydzą. W ostatnich latach wzrosła również znacząco populacja łosia. Ze zwierzyny drobnej dominującym gatunkiem jest lis, jenot, borsuk, kuna, zając oraz niezbyt licznie występujące dzikie gęsi, kuropatwy i bażanty. W roku 2008 obwody nr 62 i 70 zostały połączone i nadano im nr 184. Zewnętrzne granice obwodu nie uległy zmianie. Tak jak w większości kół łowieckich problemem jest kłusownictwo i to z użyciem broni palnej. Myśliwi z naszego koła aktywnie uczestniczą w zwalczaniu tego procederu, osiągając wyniki – na przełomie 2007 i 2008 roku dwie sprawy zostały przekazane organom ścigania i w obydwu zapadły wyroki skazujące. Od 2005 roku koło nasze kładzie szczególny nacisk na zagospodarowanie łowiska, polepszenie warunków bytowania zwierzyny, np. poprzez wykonanie wodopojów w części łowiska nieprzylegającej do rzeki Narew, zwiększenie nakładów na dokarmianie zwierzyny, także w okresie letnim co skutkuje zmniejszeniem szkód w uprawach rolnych.

WAŻNE WYDARZENIA

Z chwilą powołania Narwiańskiego Parku Narodowego z obydwu obwodów przejęto do Parku około 2 000 ha terenów znajdujących się w dolinie rzeki Narew, obfitujących w taką zwierzynę, jak: dziki, łosie, sarny, dzikie kaczki, bażanty.

WYRÓŻNIENIA

Prowadzenie właściwej gospodarki łowieckiej, a szczególnie zasad selekcji rogaczy zaowocowało zwiększeniem liczebności mocnych medalowych rogaczy.

Trofea medalowe:
Bronisław Puczel – rogacz 121,78 pkt.CIC (Medal Srebrny) 1995 r.
Bronisław Puczel – rogacz 111,78 pkt.CIC ( Medal Brązowy) 2005 r.
Dariusz Roszkowski – rogacz 107,80 pkt. CIC (Medal Brązowy)1998 r.
Wojciech Michałowski – dzik 118,40 pkt. CIC (Medal Srebrny) 2006 r.
Stanisław Janecki – dzik 117,60 pkt. CIC (Medal Srebrny) 1984 r.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 184mapa-obwodu-184-KŁ-Cietrzew-Jeńki