KŁ “Bażant” Wysokie Mazowieckie


PODSTAWOWE INFORMACJE

Obwody łowieckie

185 Wysokie Mazowieckie
6239 ha
204 Wysokie Mazowieckie
6036 ha
241 Wysokie Mazowieckie
5230 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 48
Liczba stażystów: 3

Prezes – Mieczysław Kaczyński
Łowczy – Jan Masalski
Podłowczy – Eugeniusz Kosakowski
Skarbnik – Waldemar Łuniewski
Sekretarz – Marek Janczewski

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Bażant”
ul. Ludowa 96/7
18-200 Wysokie Mazowieckie

Strona internetowa

strona

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

W 1973 roku grupa myśliwych postanowiła wystąpić z Koła Łowieckiego „Zając” w Wysokiem Mazowieckiem i założyć nowe koło łowieckie, które przyjęło nazwę „Bażant”. Wśród założycieli nowego koła byli: Eugeniusz Zdrodowski, Zygmunt Kaczyński, Radosław Rytel, Konstanty Łuniewski, Jan Mierzwiński, Stanisław Dąbrowski, Jan Dąbrowski, Tadeusz Dąbrowski, Czesław Choiński, S. Wojno i Tadeusz Kossakowski. Pierwszy Zarząd koła tworzyli: prezes – Eugeniusz Zdrodowski, łowczy – Zygmunt Kaczyński i sekretarz – Konstanty Łuniewski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Radosław Rytel.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Początkowo koło prowadziło działalność tylko w obwodzie nr 83, później otrzymało obwód 77, a od końca lat siedemdziesiątych także obwód nr 63. Obecnie koło prowadzi działalność na terenie trzech obwodów nr 185, 204, 241. Pierwszy z nich ciągnie się od linii kolejowej Warszawa–Białystok, pomiędzy stacjami Dąbrowa Kity a Szepietowo i sięga na północy do rzeki Brok, na odcinku pomiędzy Rosochatem a Wysokiem Mazowieckiem. Obwód 204 rozciąga się na północ od Wysokiego Mazowieckiego w ograniczeniu dróg, z których pierwsza prowadzi przez Gołasze do Czarnowa Biki, a druga biegnie przez Brzoski – Gromki i Kalinowo Solki. Północną granicę obwodu nr 204 stanowi odcinek linii kolejowej Łapy – Czerwony Bór. Obwód nr 185 otacza wieś Kobylin Borzymy, po Jeżewo Stare i most w Zawadach z jednej strony, a wieś Piszczaty Piotrowięta z drugiej strony. W obwodach Koła „Bażant” dominuje zwierzyna drobna. Reprezentowana jest przez zająca szaraka, lisa, jenota, tchórza zwyczajnego oraz borsuka, nielicznie norkę i piżmaka, a także występuje ptactwo takie, jak: kuropatwa, kaczka krzyżówka.

WAŻNE WYDARZENIA

Ambicją założycieli koła była introdukcja bażanta, od którego przyjęto przecież nazwę. W tym celu założono najpierw małą wolierę we wsi Dąbrowa Gogole. W 1978 r. rozpoczęto budowę własnego ośrodka hodowli bażanta we wsi Mścichy. Docelowo miał on pięć wolier, własny inkubator oraz pomieszczenia do odchowu piskląt. W końcu lat osiemdziesiątych nastąpiła likwidacja ośrodka hodowli bażanta we wsi Mścichy i za uzyskane w ten sposób środki koło zakupiło na obrzeżach Wysokiego Mazowieckiego działkę gruntu z rozpoczętą budową murowanego domu. Na przestrzeni lat 90. dokończona została budowa domu myśliwskiego przy ul. Przechodniej. We wrześniu 2002 r. dom myśliwski posłużył do zorganizowania przez nasze koło I Powiatowej Wystawy ,,Natura, Ekologia, Łowiectwo”, którą zwiedziło przeszło 4000 osób, głównie młodzieży szkolnej. Eksponowano trofea myśliwskie, spreparowane okazy ptaków i zwierząt oraz malarstwo Krzysztofa Kozłowskiego i innych twórców specjalizujących się w tematyce przyrodniczej. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz psów myśliwskich.

WYRÓŻNIENIA

Działalność koła była wysoko oceniana przez władze okręgowe PZŁ. Znaczącym sukcesem było też zdobycie tytułu
wicemistrza Polski w strzelectwie myśliwskim przez Eugeniusza Ereminowicza. Oddanie domu myśliwskiego do użytku zbiegło się z uroczystymi obchodami 25-lecia istnienia koła. Podczas tej uroczystości wręczono członkom koła odznaczenia łowieckie:

Złom: Radosław Rytel.
Srebrny Medal Zasługi łowieckiej: Czesław Choiński, Zygmunt Kaczyński, Eugeniusz Ereminowicz.
Brązowy Medal Zasługi łowieckiej: Marek Janczewski, Eugeniusz Kosakowski, Mieczysław Kaczyński.

MINI GALERIA

MAPY OBWODÓW

Obwód 185mapa-obwodu-185-KŁ-Bażant-Wysokie-Mazowieckie
Obwód 204mapa-obwodu-204-KŁ-Bażant-Wysokie-Mazowieckie
Obwód 241mapa-obwodu-241-KŁ-Bażant-Wysokie-Mazowieckie