KŁ “Batalion” Łomża


Podstawowe informacje

Obwody łowieckie

97 Grajewo – 7478 ha
121 Kolno – 5209 ha

Członkowie i zarząd koła

Liczba członków: 35
Liczba stażystów: 2

Prezes – Zbigniew Truszkowski
Łowczy – Michał Piaścik
Podłowczy – Krzysztof Kozikowski
Skarbnik – Ryszard Chełstowski
Sekretarz – Daniel Dobrzański

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie „Batalion”
18-400 Łomża
ul. Sadowa 6/14

Strona internetowa

brak

Sztandar

brak

Domek myśliwski

brak

RYS HISTORYCZNY

Koło powstało 27 marca 1981 r., a jego założycielami byli: Kazimierz Florczyk, Zbigniew Gulko, Lech Karendys, Włodzimierz Malinowski, Jan Polkowski, Ryszard Serwatka, Grzegorz Szozda, Zdzisław Truszkowski. Powstałe koło łowieckie zostało przyjęte do Polskiego Związku Łowieckiego uchwałą Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Łomży z dnia 27 maja 1981 r. Zostało ono zarejestrowane przez Urząd Wojewódzki decyzją z dnia 21 lipca 1981 roku i wpisane do rejestru kół pod numerem 22/81. Pierwszy Zarząd Koła tworzyli: Ryszard Serwatka – przewodniczący Zarządu, Grzegorz Szozda – łowczy, Kazimierz Florczyk – skarbnik, Jan Polkowski – sekretarz. W październiku 1982 roku wojewoda łomżyński dokonał wydzierżawienia kołu obwodu nr 121 znajdującego się na terenie gmin Zbójna i Turośl. Prace nad zagospodarowaniem obwodu o powierzchni 4 780 ha rozpoczęło koło z nowo wybranym Zarządem dnia 8 października 1982 roku. Przewodniczącym Zarządu został Zdzisław Truszkowski.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

W roku 1985 dokonano korekty granic obwodu nr 121 – wzrost o 630 ha oraz wydzierżawiono obwód nr 97 o powierzchni 5 310 ha, znajdujący się na terenach gmin: Szczuczyn, Grabowo, Wąsosz, Stawiski, Przytuły. Obwody zaliczane są do kategorii bardzo słabych. W roku 1986 zakupiono działkę w obwodzie nr 121 o powierzchni 0,41 ha wraz z zabudowaniami piwnicznymi. Na działce zmontowano 3-segmentowy domek fiński z przeznaczeniem na „gawrę”. Koło zagospodarowuje poletka o powierzchni 4 ha na obwodzie nr 121, dzierżawione od Nadleśnictwa Nowogród. Uprawa własnych poletek dostarcza karmy oraz stwarza warunki dla dobrego bytowania zwierzyny. Podstawowym gatunkiem zwierzyny grubej, występującym w obu obwodach, są sarny i dziki, z drobnej – zające, lisy, borsuki, kuny, kuropatwy i kaczki. W obwodzie nr 121 występują również jelenie i łosie. Zarząd i członkowie koła aktywnie pracowali na rzecz zagospodarowania obwodów. Wykonano wiele urządzeń łowieckich. Urządzenia hodowlane zabezpieczają w pełni potrzeby w zakresie dokarmiania zwierzyny.

WAŻNE WYDARZENIA

25-letni czas funkcjonowania koła to okres intensywnego zagospodarowania obwodów łowieckich, prowadzenia na nich prawidłowej gospodarki, dbanie o stan i pozyskanie zwierzyny. To również rozwój organizacyjny koła. Następowały zmiany we władzach koła. Najdłużej funkcje swoje pełnili: Zdzisław Truszkowski – przewodniczący Zarządu – 24 lata, Jacek Mieszkowski – skarbnik, Ryszard Serwatka i Ryszard Grądzki – łowczowie, Ryszard Żbikowski – sekretarz. Członkowie koła aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach Wojewódzkiej, obecnie Okręgowej Organizacji PZŁ, należą do nich: Zdzisław Truszkowski – prezes ORŁ PZŁ w latach 2000‒2005, Ryszard Serwatka – zastępca łowczego wojewódzkiego, członek komisji szkoleniowej, egzaminacyjnej i komisji oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej, Jacek Mieszkowski – członek Zarządu Okręgowego PZŁ, członek komisji egzaminacyjnej, Ryszard Żbikowski – kronikarz ORŁ, długoletni wykładowca PZŁ, członek komisji szkoleniowej i egzaminacyjnej, Jerzy Lewandowski – członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

WYRÓŻNIENIA

Za wyróżniającą działalność w organizacji, odznaczenia łowieckie otrzymali:

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Zdzisław Truszkowski.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Jacek Mieszkowski, Ryszard Żbikowski, Ryszard Serwatka.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Kazimierz Chełstowski, Grzegorz Szozda, Ryszard Grądzki.

MAPY OBWODÓW

Obwód 97mapa-obwodu-097-KŁ-Batalion-Łomża
Obwód 121mapa-obwodu-121-KŁ-Batalion-Łomża