Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Start Nasza organizacja Koła łowieckie CZERWONY BÓR - Łomża

PostHeaderIcon CZERWONY BÓR - Łomża

101_0169

Rys historyczny

16 marca 2001 roku z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża mgra inż. Jana Bargielskiego, odbyło się zebranie założycielskie koła łowieckiego. Przyjęło ono nazwę – KŁ „Czerwony Bór”. Jego założycielami byli: Jan Bargielski, Józef Kokoszko, Sławomir Kossewski, Janusz Miliszewski, Zbigniew Miliszewski, Mariusz Pasławski, Józef Pytasz, Krzysztof Pytasz, Mirosław Rusiecki, Jerzy Sosnowski, Tomasz Stetkiewicz, Zbigniew Szczepaniak, Jerzy Trusiewicz, Ireneusz Wasilewski, Tomasz Więtczak. Na zebraniu założycielskim uchwalono statut, oraz wybrano władze nowo powstałego koła. Skład pierwszego Zarządu przedstawiał się następująco: prezes – Zbigniew Szczepaniak, łowczy – Sławomir Kossewski, sekretarz – Józef Kokoszko, skarbnik – Janusz Miliszewski.

 

Gospodarka łowiecka

Koło po złożeniu wszelkich wymaganych dokumentów w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży i Starostwie Powiatowym w Kolnie, wydzierżawiło obwód łowiecki nr 117, położony w trzech gminach powiatu kolneńskiego. Powierzchnia obwodu wynosi 4 660 ha. Przez ten obwód przepływa niewielka rzeczka o nazwie Skroda, która w pełni zabezpiecza w wodę występujące gatunki zwierząt, bez konieczności budowania sztucznych wodopoi. W obwodzie z gatunków zwierząt łownych występują: dziki, sarny, lisy, borsuki, jenoty, zające, kaczki, kuropatwy, bażanty. Polujemy jedynie na dziki, sarny i lisy, ponieważ pozostałe gatunki zwierząt występują nielicznie. Od początku pracy koła czynimy starania podniesienia liczby głównie zajęcy i kuropatwy. Rocznie w kole strzela się 20 dzików, 20 saren oraz kilka sztuk kaczek. Szczególnie atrakcyjne są polowania indywidualne na dziki w nocy.  Jak większość kół borykamy się ze szkodami w uprawach rolnych, wyrządzonych głównie przez dziki. Jednak częste pobyty myśliwych w łowisku oraz współpraca z miejscową ludnością powoli przynoszą efekty. Ponadto z roku na rok maleje liczba szkód.

 

Członkowie Zarządu

Obecnie koło zrzesza 22 członków macierzystych oraz 2 stażystów. 102_0210

 

Na terenie obwodu mieszka siedmiu myśliwych.

 

Aktualne władze koła:

prezes – Ireneusz Wasilewski,

łowczy – Sławomir Kossewski,

skarbnik – Ryszard Zieja,

sekretarz – Mariusz Pasławski,

podłowczy – Andrzej Chyliński,

członek zarządu – Jan Bargielski.

 

Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Krzysztof Pytasz.

 

Wyróżnienia

Najbardziej zasłużeni członkowie koła zostali odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej:

 

Złom otrzymał – Jan Bargielski;

 

Złoty Medal – Józef Pytasz;

 

Srebrny Medal – Ireneusz Wasilewski.

 

Ważne wydarzenia

Koło współpracuje ze szkołami podstawowymi prowadząc pogadanki i lekcje propagujące ochronę przyrody. Współpraca ze szkołami to domena łowczego Sławomira Kossewskiego. Mamy w kole drużynę strzelectwa myśliwskiego z bardzo dobrymi osiągnięciami na różnego rodzaju zawodach strzeleckich. Sukcesami strzeleckimi mogą poszczycić się Mariusz Pasławski, Ireneusz Wasilewski, Tomasz Stetkiewicz, Jarosław Mieczkowski, Krzysztof Pytasz i Józef Pytasz. Prowadzimy również hodowlę psa myśliwskiego – członkowie koła posiadają osiem psów myśliwskich z rodowodami, które używane są do polowań, ale również biorą udział w konkursach pracy. Godnym podkreślenia jest fakt, że czterech myśliwych naszego koła bierze udział w pracach organów PZŁ w okręgu łomżyńskim: Jan Bargielski – sekretarz ORŁ, przewodniczący komisji hodowlanej, zespół opiniowania wniosków odznaczeń łowieckich; Ireneusz Wasilewski – Zarząd Okręgowy PZŁ; Józef Pytasz – Okręgowy Sąd PZŁ, komisja hodowlana; Zbigniew Szczepaniak – komisja hodowlana.

10 - LAT K.Ł. Czerwony Bór w Łomży

 pict0075a

            W dniu 3.09.2011r. obchodzony był jubileusz Koła. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz łowieckich, samorządowych, rolnicy oraz członkowie Koła z rodzinami. W części oficjalnej najbardziej zasłużeni dla koła myśliwi zostali odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej

pict0107a

            - Józef Pytasz - złompict0086a

            - Ireneusz Wasilewski - złoty medal

            - Sławomir Kossewski - brązowy medal

            - Mariusz Pasławski - brązowy medal

Medalem koła wyróżniono Kolegów Ryszarda Zieję i Janusza Miliszewskiego.

Wyróżnienia za wzorową pracę na rzecz koła otrzymali:

 - Jerzy Trusiewicz,

- Krzysztof Pytasz     

- Andrzej Chyliński

- Robert Niksa

- Andrzej Ślaski

- Krzysztof Skrodzki

- Zygmunt Saniewskipict0079a

Łowczy Okręgowy Jerzy Włostowski pogratulował Kołu zajęcia I-go m-ca w ocenie kół za rok 2010/2011.

            Jubileusz zakończyła biesiada myśliwska połączona z zabawą do białego rana. Wielu gości zostało do wieczora dnia następnego, korzystając z ładnej pogody, kajaków, rowerów wodnych i żagli w ośrodku „Rybitwa” nad jeziorem Rajgrodzkim, gdzie obchodzony był jubileusz.

            Wszyscy uczestnicy jubileuszu otrzymali pamiątkowe znaczki.

pict0015a

            Koło „Czerwony Bór” gospodaruje na obwodzie łowieckim o powierzchni 4660 ha i liczy 20 członków.

            Obecnie kieruje nim zarząd w składzie:

Ireneusz Wasilewski - prezes

Sławomir Kossewski - łowczy

Andrzej Chyliński - wicełowczy

Ryszar Zieja - skarbnik

Paweł Bargielski - sekretarz

pict0013a

pict0100a

pict0119a

pict0048a 

pict0040a