DOKUMENTY


Wzory dokumentów dla kandydatów na myśliwych i stażystów

Deklaracja członkowska osoby fizycznej do PZŁ

Wniosek do koła łowieckiego o przyjęcie na staż

Wniosek o złożenie egzaminu łowieckiego z zakresu uprawnień podstawowych do wykonywania polowania

Wzory dokumentów dla myśliwych

Wniosek o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych

Deklaracja członkowska do koła łowieckiego

Dane osobowe myśliwego

Umowa kupna sprzedaży broni

Umowa użyczenia broni

Tarcza strzelecka do przystrzeliwania broni kulowej

Wzory dokumentów dla kół łowieckich

Arkusz oceny prawidłowości odstrzału (2015)

Arkusz oceny prawidłowości odstrzału (2016)

Protokół ubytku zwierzyny grubej

Protokół z oględzin i szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych

Roczny plan łowiecki (2015)

Uchwała o zaliczeniu stażu do PZŁ

Wniosek o zmianę Rocznego Planu Łowieckiego

Wzory dokumentów dla organów okręgowych

Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla myśliwego

Inne dokumenty

Terminarz imprez łowieckiech PZŁ Łomża 2016

Konkurs lisiarzy ZO PZŁ Łomża – formularz zgłoszeniowy (wersja DOC)

Konkurs lisiarzy ZO PZŁ Łomża – formularz zgłoszeniowy (wersja PDF)

Ocena dzikarzy w warunkach naturalnych plus respektowanie

Regulamin funkcjonowania oraz korzystania z zagród dziczych będących własnością PZŁ

Instrukcja postępowania podczas odstrzału dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF

Procedura przyjmowania i przechowywania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonania badań w kierunku afrykańskiego pomoru swiń

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wytyczne dla myśliwych – polowanie na ptactwo łowne

Materiały dydaktyczne

Zwierzęta chronione i zwierzęta polskie – plansze w formacie jpg (rozmiar 25 MB)

Zwierzęta chronione i zwierzęta polskie – plansze w formacie pdf (rozmiar 661 MB – wysoka jakość)

Prezentacja – bóbr europejski (rozmiar 69 MB)