Posts in category

Komunikaty Zarządu


W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży informuję, że w dniu 22 stycznia o godzinie 12:00, w kościele pw. Krzyża…

Koleżanki i koledzy! Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży we współpracy z właścicielami Hotelu Via Baltica zaprasza serdecznie na…

Zapraszam do zapoznania się z pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie monitoringu lisów wolno żyjących w kierunku wścieklizny. Darz…

Na prośbę Zarządu Głównego PZŁ zamieszczam poniżej 3 dokumenty: Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących…

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy…

Koledzy! W załącznikach przekazuję pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w Łomży, z dnia 21.12.2016 r. wraz z załącznikiem, i proszę aby…

Szanowni Koledzy! Zgodnie z informację Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 14.12.2016 na terenie Gmin: Rutki Kossaki i Kobylin Borzymy położonych…

Drogie Koleżanki i Koledzy! Wzorem ubiegłego roku serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych, sympatyków łowiectwa, parafian i mieszkańców Łomży z rodzinami na…

Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” Rajgród informuje, iż z dniem 05.12.2016r uruchomiona została chłodnia do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefie…

Na potrzeby przetrzymywania tusz dzików do badań na ASF, została uruchomiona chłodnia dwukontenerowa zlokalizowana na posesji Kol. Dariusza Pogorzelskiego we…

Zarząd Główny PZŁ oraz Klub Dian PZŁ informują, że w dniach 9-11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym w Kochcicach…

W związku z koniecznością zachowania zasad bioasekuracji proszę kolegów myśliwych aby w rejonach gdzie obowiązują restrykcje związane ze zwalczaniem choroby…

W dniu 26 listopada 2016 (sobota) o godzinie 12:00 w ZO PZŁ w Łomży ul. Kaktusowa 8, odbędzie się szkolenie…

Informuję, że od dnia dzisiejszego w Łomży przy ul. Poznańskiej 132 obok punktu skupu dziczyzny (tel. 668 957 537) funkcjonują…

Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14 września 2016 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych za rok 2017…

Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja” w Łomży zawiadamia Kolegów, że chłodnia do przechowywania tusz dzików zlokalizowana na posesji Kol. Dariusza Pogorzelskiego…

„Wobec rosnącego zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Nadleśnictwo Łomża zwraca się z prośbą o podjęcie kroków mających na celu…

W związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2016/1900 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego…

Od 3 listopada 2016 r. na terenie powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego i hajnowskiego służby weterynaryjne, leśnicy oraz Siły…

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem funkcjonowania zagrody dziczej oraz zasadami oceny psów dzikarzy. Darz Bór! Mariusz Dejneka Ocena dzikarzy…

W związku z uchyleniem restrykcji dotyczącej terenów zapowietrzonych i zagrożonych ASF, wprowadzonych wcześniej przez Wojewodę Podlaskiego, pojawiły się nieprawdziwe opinie…

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ASF, cytuję: „Powiatowy lekarz…

Ocena prawidłowości pozyskania sarn rogaczy odstrzelonych w bieżącym roku, przeprowadzona zostanie do dnia 19.11.2016 r. Dlatego też w załączeniu przesyłamy…