Narada łowczych kół łowieckich okręgu łomżyńskiego


Uwzględniając pismo Ministerstwa Środowiska, mówiącego o rekomendacjach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie RP, jak też konieczność podjęcia odpowiednich kroków w celu ich realizacji, na dzień 17 września 2017 w siedzibie ZO PZŁ w Łomży o godzinie 11.00 zwołuję naradę łowczych wszystkich kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie w okręgu łomżyńskim.

Mając jednak na uwadze, że wiele kół łowieckich, sporządziło lub w najbliższym czasie sporządzać będzie kalendarze polowań zbiorowych, uprzejmie proszę o zaplanowanie maksymalnie dużych ilości tych polowań oraz zmobilizowanie myśliwych do częstego wykonywania polowań indywidualnych, w taki sposób, aby do 30 listopada 2017 zredukować populację dzików do poziomu 0,1 osobnika/km2, tj. 1 osobnika na 1000 ha.

Ponadto proszę o w miarę szybkie nawiązanie kontaktów z Administracją Lasów Państwowych w celu intensywnego poszukiwania padłych dzików na terenie obwodów Waszego Koła. Gdyby np. terminy poszukiwań prowadzonych prze leśników nie były odpowiednie dla Waszych myśliwych, proszę o podjęcie poszukiwań w ramach koła.

Znalezienie padłego dzika należy natychmiast zgłosić do odpowiedniego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Szczegóły dotyczące tych tematów oraz inne ważne zagadnienia, poruszone zostaną w trakcie narady 17 września.

Z myśliwskim Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Zaproszenie na XV Leśny Turniej Strzelecki
Next Zaproszenie na XI Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej