Zaproszenie na XL Mistrzostwa Okręgu Łomżyńskiego w Wieloboju Myśliwskim 2017


W dniu 20.08.2017 (niedziela) od godziny 9:00 na strzelnicy w Czerwonym Borze rozegrane zostaną XL Mistrzostwa Okręgu Łomżyńskiego w Wieloboju Myśliwskim. Zawody przeprowadzone będą w pełnym wieloboju, to jest sześciu konkurencjach: krąg, oś, zając, przeloty, dzik, rogacz-lis zgodnie z prawidłami strzeleckimi obowiązującymi w PZŁ. Na zakończenie zawodów odbędzie się strzelanie pokera na trapie.

Prowadzone będą trzy klasyfikacje:
– indywidualna w klasach powszechnej i mistrzowskiej,
– drużynowa w klasach powszechnej i otwartej,
– indywidualna Dian.

Każde koło zobowiązane jest wystawić trzyosobową reprezentację spośród strzelców w klasie powszechnej spośród członków macierzystych koła. Nazwiska strzelców należy zgłosić do ZO PZŁ najpóźniej do środy 16 sierpnia.

Ponadto w zawodach mogą wziąć udział, indywidualnie strzelający myśliwi mieszkający w okręgu łomżyńskim. Pierwsze miejsce drużynowo w klasie otwartej, ustalone będzie na podstawie wyników trzech najlepszych strzelców wśród wszystkich startujących z danego koła. Koło to będzie mogło wziąć udział w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Każdego strzelca należy wyposażyć w następującą ilość naboi, minimum:
– 100 sztuk skeet i trap,
– 20 sztuk naboi ze śrutem nr 2,
– 20 sztuk naboi kulowych.

Nie przewiduje się strzelania brenekami. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasach, otrzymają tradycyjnie puchary lub statuetki oraz reprezentować będą okręg łomżyński na zawodach ligowych i Mistrzostwach PZŁ. Na strzelnicy, przed zakończeniem zawodów wydany będzie posiłek.

Z myśliwskim Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Regulamin XL Mistrzostw Okręgu Łomżyńskiego w Wieloboju Myśliwskim

Zawody mają charakter zamknięty i dostępne są dla myśliwych zamieszkałych w okręgu łomżyńskim oraz innych reprezentujących łomżyńskie koła łowieckie (będących ich członkami macierzystymi). Rozgrywane są na Strzelnicy Myśliwskiej w Czerwonym Borze w pełnym wieloboju myśliwskim, w jednym dniu dla uczestników w klasie powszechnej i mistrzowskiej.

Celem zawodów jest:
– upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego,
– integracja myśliwych i podnoszenie ich umiejętności strzeleckich,
– wyłonienie najlepszych strzelców w klasie powszechnej i mistrzowskiej oraz najlepszych zespołów kół łowieckich.

Liczba zawodników ograniczona jest do 108 osób.

Strzelania przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi prawidłami strzelań myśliwskich obowiązujących w PZŁ. Na zakończenie zawodów przewidziane jest strzelanie “pokera na trapie”. Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Łomży. Godzina rozpoczęcia zawodów corocznie ogłaszana będzie w terminarzu imprez strzeleckich, komunikatach do kół łowieckich oraz mediach łowieckich.

Uczestnictwo w zawodach:
W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PZŁ posiadający przy sobie pozwolenie na broń i legitymację PZŁ. Uczestnictwo w zawodach należy zgłaszać w terminie wyznaczonym, na kilka dni wcześniej do ZO PZŁ w Łomży tel. 862164142 lub pocztą elektroniczną na adres zo.lomza@pzlow.pl, podając klasę strzelecką oraz reprezentowane koło łowieckie. Szczegółowych informacji o zawodach można uzyskać w ZO PZŁ Łomża pod wymienionymi kontaktami. Koszty przygotowania strzelnicy, rzutków, obsługi i ewentualnie posiłku dla wszystkich strzelców, sędziów pokrywa ZO PZŁ. Natomiast koszty przejazdu i amunicji pokrywają koła łowieckie lub zawodnicy startujący indywidualnie.

Klasyfikacja:
Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie dla strzelców: reprezentujących swoje koła macierzyste oraz innych strzelców (w tym niestowarzyszonych w kł.) mieszkających na terenie okręgu łomżyńskiego, a także będących członkami kół macierzystych jeśli mieszkają poza okręgiem, reprezentujących klasę mistrzowską lub powszechną. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie dla reprezentacji kół łowieckich w klasach powszechnej i otwartej. W skład drużyny koła łowieckiego mogą wchodzić wyłącznie członkowie macierzyści tego koła. Ponadto od roku 2015 prowadzona jest klasyfikacja indywidualna Dian. Pierwsze miejsce drużynowo w klasie otwartej ustalone będzie na podstawie wyników trzech najlepszych strzelców z danego koła. Koło to będzie mogło wziąć udział w Krajowym Konkursie Strzeleckim Kół Łowieckich. W przypadku uzyskania równych wyników przez kilku myśliwych o pierwszym miejscu zdecyduje baraż, w konkurencji, wskazanej przez Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów. Na dalszych miejscach o lokacie decydować będzie lepszy wynik w śrucie, a w przypadku równych wyników lepszy wynik uzyskany kolejno w konkurencjach; krąg; oś; zając; dzik. W przypadku uzyskania równych wyników przez kilka kół łowieckich, o wyższym miejscu zadecyduje mniejsza rozpiętość pomiędzy najlepszym i najsłabszym zawodnikiem w drużynie a przy równej rozpiętości lepszy wynik uzyskany kolejno w konkurencjach: krąg, oś, zając, dzik.

Nagrody i wyróżnienia:
– najlepsi strzelcy w klasie mistrzowskiej i powszechnej otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki,
– pamiątkowe puchary lub statuetki otrzymają najlepiej strzelające Diany,
– trzy najlepsze drużyny kół łowieckich zarówno w klasie powszechnej i otwartej otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki,
– pamiątkowe statuetki otrzymają zawodnicy za najlepsze wyniki w strzelaniach kulowych i śrutowych,
– nagrodę pamiątkową otrzyma “najsympatyczniejszy” strzelec, który uzyska najsłabszy wynik.

Nagrody będą mogli otrzymać wyłącznie strzelcy, którzy uczestniczyć będą w zakończeniu zawodów. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym w trakcie zawodów i bezwzględnie go przestrzegać.

ZO PZŁ w Łomży

Previous Wyniki indywidualne zawodów o Puchar Prezesa ORŁ w Łomży 2017
Next Konkurs plastyczny "Las, nasze wspólne dobro"