Wymiana legitymacji członkowskiej PZŁ


Uchwała Zarządu Głównego PZŁ nr 61/2016 z dnia 29 grudnia 2016, cyt: “…ustala nowy wzór legitymacji członkowskiej PZŁ, który będzie sukcesywnie wprowadzany od 2017 roku. Koszt nowej legitymacji wynosi 30 zł brutto. Dotychczasowe legitymacje tracą ważność z dniem 31.12.2018 r.”

Wcześniej został wysłany do kół łowieckich druk “Załącznik nr 2: dane osobowe myśliwego – aktualizacja”, który po wypełnieniu wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do naszego ZO PZŁ. Zdjęcie winno być aktualne – takie jak do dowodu osobistego o formacie 3,5 na 4,5 cm, na którym widoczne będzie dwoje uszu, na białym tle.

Ze swej strony uprzejmie proszę aby sekretarze kół zebrali od Kolegów wypełnione druki i wraz ze zdjęciami przekazali do ZO PZŁ w Łomży możliwie szybko, ze względu na fakt iż nowe legitymacje produkuje Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która w końcu terminu ważności starych legitymacji, nie będzie w stanie szybko wykonać nowych co może spowodować, że nie wszyscy myśliwi będą mogli wykonywać polowanie.

Po wykonaniu nowych legitymacji, koła łowieckie zostaną przez ZO PZŁ powiadomione o odbiorze. Nowe legitymacje odbiorą sekretarze kół, którzy przekażą je właścicielom. Po odbiorze koła łowieckie zostaną obciążone przez ZO PZŁ fakturą za legitymacje.

Z myśliwskim Darz Bór!

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Załącznik

dane osobowe myśliwego

Previous Szkolenie informatyczne dla członków zarządów kół łowieckich
Next Komunikat Ministerstwa Środowiska ws. Puszczy Białowieskiej