Szkolenie informatyczne dla członków zarządów kół łowieckich


W dniach 18 i 19 lipca br. w biurze ZO PZŁ w Łomży odbędzie się szkolenie informatyczne dla łowczych i sekretarzy kół łowieckich, które mają siedziby na terenie okręgu łomżyńskiego.

Szkolenie będzie się rozpoczynało o godzinie 16.00 i potrwa około 3 godziny. Prowadził je będzie informatyk z Zarządu Głównego PZŁ Kol. Zbigniew Iwaniuk.

Do szkolenia tego zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane zostały pismem z dnia 19.06.2017 r. Ministra Środowiska Pana Koniecznego, który życzy sobie aby wszystkie koła łowieckie w Polsce przystąpiły do systemu informatycznego PZŁ dla kół łowieckich. Jest to konieczne, ze względu na potrzebę aby Ministerstwo Środowiska miało bieżący dostęp do danych w zależności od aktualnej sytuacji, np. istniejących zagrożeń.

Na to szkolenie uprzejmie zapraszam wszystkich łowczych i sekretarzy a w wypadku, jeśli ktoś nie może uczestniczyć to proszę delegować innego Kolegę lub informatyka, który po odbyciu szkolenia przeszkoli innych członków zarządu koła.

Każda osoba reprezentująca koło łowieckie, powinna przywieźć ze sobą komputer lub co najmniej jeden komputer na dwie osoby z koła, z którego będą na przemian korzystać.

Ponadto w załącznikach przesyłam materiały niezbędne na to szkolenie.

Z myśliwskim Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Materiały do pobrania:

Oświadczenie giodo szkolenie

Podręcznik użytkownika systemu dla kół łowieckich

Upoważnienie dostepu do danych SYSTEM KL 2017

Upoważnienie dostepu do danych SYSTEM KL 23022014

Ustawa o ochronie danych osobowych

Wniosek o dostep do SYSTEMU KL FK

Wniosek o dostep do SYSTEMU KL FK

Previous Powiat kolneński w strefie żółtej ASF
Next Wymiana legitymacji członkowskiej PZŁ