Powiat kolneński w strefie żółtej ASF


Jak poinformował mnie w dniu dzisiejszym dr Kosakowski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie, od dnia 3 lipca cały powiat Kolno objęty został strefą ochronną ASF /żółtą/.

Dlatego też zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dziki pozyskane na terenie powiatu Kolno od dzisiaj, muszą być poddane badaniom na afrykański pomór świń /ASF/. Aby badanie takie wykonać należy dziki dostarczać do chłodni objętej nadzorem weterynaryjnym. Obecnie jedyną chłodnią w powiecie Kolno, spełniającą takie warunki jest chłodnia położona w Grabowie ul. Gątkiewicza 19 na posesji myśliwego Kol. Stefana Gordona tel. 604203950, do której można dostarczać dziki. Od tusz tych dzików pobierane są próby, które następnie wysyła się do Puław gdzie w laboratorium poddane są one badaniu w kierunku ASF.

Na moją prośbę czynione są starania, które mają doprowadzić do porozumienia się powiatowych lekarzy Wet. w Łomży i Kolnie, aby możliwym było dostarczanie dzików pozyskanych w powiecie Kolno do chłodni w Łomży przy ul. Poznańskiej 132. O wyniku tego porozumienia poinformuję koła łowieckie w najbliższym czasie.

W związku z powyższym, proszę łowczych kół aby w trybie pilnym jeszcze dzisiaj, złożyli odpowiednią notatkę w książkach ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym, która poinformuje osoby wykonujące polowanie o obowiązku dostarczania dzików do chłodni i dalej badań na ASF.

W dniu 13 lipca o godzinie 12.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolnie, odbędzie się narada robocza przedstawicieli kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie powiatu, na temat ASF. O naradzie tej powiadomi jeszcze Inspektorat Wet. w Kolnie.

O następnych zdarzeniach związanych z tą sprawą informował będę na bieżąco drogę e-mailową.

Z myśliwskim Darz Bór!

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous IV Mistrzostwa Polski Dian - Siemianowice 2017
Next Szkolenie informatyczne dla członków zarządów kół łowieckich