Akcja “Darz Bór – Dasz Krew”


W związku z ostatnio otrzymywanymi informacjami o zwiększonej liczbie wypadków samochodowych i zbyt małym zapasie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza Ogólnopolska Akcję noszącą tytuł “Darz Bór – Dasz Krew”. Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

Wszyscy myśliwi zainteresowani pomocą mają możliwość udać się do pobliskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu oddania krwi. Aby dołączyć do organizowanej przez nas akcji należy podać przed oddaniem krwi obowiązujące hasło “Darz Bór – Dasz Krew”. Ma to celu zweryfikowanie na koniec ilości krwi jaka została przez nas zebrana.

Tym samym zwracam się z prośbą do wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów Myśliwych o przyłączenie się do podjętej inicjatywy.

Zachęcamy do czynnego udziału od pierwszego dnia akcji, aby wspólnie udało nam się zmobilizować jak najwięcej osób.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Przewodniczący Zarządu Głównego
dr Lech Bloch

Previous Czy padłe świnie spowodują roznoszenie ASF po kraju? Utylizacja i transport są groźniejsze niż zarażone dziki!
Next Zmiany okresów polowań na wybrane gatunki zwierzyny w roku 2017