Szkolenie terenowe kursantów na PUDWP 2017


W dniu 2017-05-28 po zakończeniu zajęć teoretycznych kursanci na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania przenieśli się w pobliże “bażantarni” gdzie odbyło się szkolenie terenowe dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa podczas polowań zbiorowych. Zajęcia rozpoczęły się od sygnałów “Zbiórka myśliwych” i “Powitanie”, po których nastąpiło przypomnienie zasad bezpieczeństwa, omówienie gatunków zwierzyny zaplanowanej do pozyskania, przedstawienie naganiaczy i psów biorących w polowaniu oraz rozlosowanie kart stanowiskowych. Kolega Jerzy Włostowski obrazowo wytłumaczył zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zwracając szczególną uwagę na strzelanie wzdłuż linii myśliwych, odpowiednie zajęcie stanowiska podczas polowania, obchodzenie się z bronią między pędzeniami. Po odegraniu sygnału “Apel na łowy” odbyły się dwa pędzenia, podczas których jedna część kursantów pełniła rolę naganki a druga myśliwych. Prowadzący polowanie rozstawił myśliwych na stanowiskach a następnie podszedł do każdego i poprosił o określenie jego strefy strzału zgodnej z wymogami bezpieczeństwa. Na sygnał “Naganka naprzód” naganiacze ruszyli tyralierą w las. Po zakończeniu pierwszego pędzenia nastąpiła zamiana ról i odbyło się drugie pędzenie. Sygnał “Koniec polowania” jednocześnie sygnałem końca zajęć dla kursantów w tym dniu.

Darz Bór!
Mariusz Dejneka

Galeria zdjęć ze szkolenia terenowego

Previous Fotorelacja z konferencji "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś"
Next Zaproszenie na zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ORŁ w Łomży 2017