Przywrócenie zwrotów kosztów przechowywania tusz dzików w strefie żółtej


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.03.2017 w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium RP programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem ASF (Dziennik Ustaw RP z dn. 23.03.2017, poz.625) z dniem 01.01.2017 przywraca się wypłatę przez powiatowych lekarzy weterynarii dzierżawcom obwodów łowieckich – 37 zł brutto za odstrzelonego dzika, dostarczonego do chłodni. Powyższa kwota obejmuje zryczałtowany koszt przechowywania tuszy odstrzelonego dzika w komorze chłodniczej. (DOTYCZY STREFY ŻÓŁTEJ).

Darz Bór!
Jerzy Włostowski

Previous Wyniki zawodów strzeleckich o Puchar Wiosny 2017
Next Fotorelacja z konferencji "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś"