W kręgu kultury łowieckiej


Wszystkie osoby zainteresowane kulturą łowiecką zapraszam na ciekawą stronę www.kulturalowiecka.pl redagowaną przez Kolegę Krzysztofa Mielnikiewicza z Ostrowi Mazowieckiej. Oto co pisze autor w swoim wprowadzeniu na stronie głównej:

Moje zainteresowanie filatelistyką, następnie łowiectwem, w szczególności jego kulturą, zaowocowało powstaniem wyspecjalizowanego zbioru znaków pocztowych (znaczki, stemple, całostki i całości pocztowe, itp. walory) o tematyce łowieckiej. Połączyłem zatem w naturalny sposób dwie pasje wywodzące się z codziennego życia człowieka pierwotnego: zbieractwo i łowy. Zbieractwo u współczesnych myśliwych przekształciło się w kolekcjonerstwo, a polowanie w łowiectwo, które oprócz hodowli, ochrony i polowań obejmuje kulturę łowiecką – dziedzinę szczególnie przeze mnie ulubioną, której poświęcam mnóstwo czasu.

Filatelistyka stwarza niemal nieograniczone możliwości poznawcze, dociekliwemu kolekcjonerowi pozwala „odkrywać świat”. Poprzez eksponowanie zbiorów można dzielić się wiedzą z myśliwymi i internautami zawartą w klaserach filatelistycznych, tak jak w książkach i w encyklopediach.

Chęć dzielenia się wiedzą stała się motorem zbudowania strony internetowej. Przekazywane za jej pośrednictwem wiadomości są ograniczone treścią zawartą w materiale filatelistycznym, bowiem filatelistyka tematyczna opowiada tylko o tym, co prezentują znaki.

Opowiadanie o łowiectwie opieram na własnym zbiorze, co również zawęża prezentowany temat, bowiem dzisiaj trudno jest utworzyć zbiór kompletny. Zainteresowanych tematyką myśliwską odsyłam do zakładki „Moje ścieżki kulturowe”, gdzie zamieściłem materiał: „Polowanie na znaki pocztowe”.

Poza filatelistycznie ilustrowanym spojrzeniem na historię i kulturę łowiecką, dzielę się swym dorobkiem publicystycznym obejmującym książki, niektóre artykuły prasowe i wykłady łowieckie. Wiele miejsca poświęciłem kurpiowskiemu łowiectwu, które urzekło mnie swą historią i bogactwem kultury.

Strona umożliwia też od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. uczestnictwo w kulturalnym i organizacyjnym życiu polskiego łowiectwa, odczuwanym i widzianym oczami myśliwego z blisko czterdziestoletnim stażem.

Do budowy strony użyłem, nie licząc walorów powtarzających się, ponad 3000 znaków filatelistycznych, w tym ok. 2350 znaczków pocztowych, 350 całości, całostek, CM, kopert FDC oraz ok. 300 stempli okolicznościowych, a także ponad 1200 zdjęć, rycin i dokumentów.

Darzbór !
Krzysztof Mielnikiewicz

Darz Bór!
Mariusz Dejneka

Previous Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków w sezonie 2016/2017
Next Zaproszenie na targi Hubertus Expo 2017 w Warszawie