Spotkanie Okręgowych Komisji Kultury w Ciechanowcu 2017


Ciechanowiec 2017 – współpraca łowiecka w regionie.

Regionalne spotkania przewodniczących komisji kultury okręgowych rad łowieckich i łowczych okręgowych, jakie od wielu lat odbywają się w północno wschodniej Polsce, tym razem miało miejsce 20 i 21 stycznia na terenie okręgu łomżyńskiego a odbyło się w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Zgodnie z wcześniej ustaloną kolejnością tym razem gospodarzem spotkania był Zarząd Okręgowy PZŁ w Łomży.

Na spotkanie przybyli się przedstawiciele okręgów:
– białostockiego w osobach: przewodniczącej komisji kultury Alicji Milewskiej, łowczego okręgowego Jarosława Żukowskiego, Marii Grzywińskiej i Zbigniewa Chrzanowskiego,
– elbląskiego, którego działalność zaprezentowali koledzy: Tomasz Kozłowski, Ryszard Hołowiński, Andrzej Czapliński, Tadeusz Michalak,
– olsztyńskiego w składzie z Dorotą Michalak, i redaktorem naczelnym “Myśliwca Warmińsko Mazurskiego” – Zbigniewem Korejwo,
– suwalskiego reprezentowanego przez łowczego okręgowego – Jana Goździewskiego,
– łomżyńskiego reprezentowanego przez przedstawicieli komisji kultury łowieckiej: ks. Mirosława Orłowskiego, Urszulę Sokólską, Mariusza Dejneka i łowczego okręgowego Jerzego Włostowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania skansenu przy ciechanowieckim muzeum, po czym przyszedł czas na obrady. Jako pierwsi wystąpili członkowie zarządu Koła Łowieckiego “Rogacz” w Ciechanowcu w osobach: prezesa Jana Nettera, łowczego Bogusława Prokopiaka, skarbnika Cezarego Proniewicza i najlepszego na Świecie sekretarza koła Witolda Dąbrowskiego, którzy zaprezentowali krótką historię i dorobek koła. Wystarczy wspomnieć wybudowanie drugiej pełnoprofilowej strzelnicy po likwidacji pierwszej, prowadzenie bażantarni, w której odbywały się wylęgi w inkubatorach i odchów piskląt. Zaś tym co najbardziej skonsolidowało członków tego koła, były prace przy wznoszeniu dworku myśliwskiego w skansenie. Otóż w trakcie tej budowy każdy z członków koła przepracował średnio 16 dniówek! To jest oczywiście tylko część prac przeprowadzonych w ciechanowieckim “Rogaczu”. Trzeba tu dodać, że działalność koła została wysoko oceniona za współdziałanie ze szkołami, władzami miasta i gminy a szczególnie za uczestniczenie ze sztandarem koła we wszystkich uroczystościach kościelnych, spotkaniach czy imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec. Brawo, i tak trzymać Koledzy.

Przedstawiciele okręgów zaprezentowali działania w dziedzinie kultury i promocji łowiectwa, informując o imprezach i spotkaniach, które miały miejsce w roku 2016. A było tego dużo i z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że liczba ciekawych imprez dobrze zorganizowanych i co ważne promujących kulturę łowiecką, ciągle rośnie.

Dla mnie ważnym postanowieniem tego spotkania będzie coroczne wspólne ustalanie kalendarza imprez łowieckich w okręgach, z podaniem terminów ich odbycia, w taki sposób aby na terenie tych pięciu okręgów terminy się nie pokrywały. Kalendarz będzie publikowany w “Myśliwcu Warmińsko Mazurskim” i na stronach internetowych zarządów okregowych co zapewne wpłynie na dobrą frekwencję i wzmocni integrację naszego środowiska.

Uczestnicy spotkania po wspólnym posiłku i noclegu, następnego dnia korzystając z zaproszenia ciechanowieckiego “Rogacza”, wzięli udział w polowaniu na zwierzynę grubą. Efektem polowania był pokot składający się z cielaka jelenia i dwóch warchlaków, otrąbiony przez znakomicie grających sygnalistów – członków kł. “Rogacz”. Tak jak to wśród sygnalistów bywa, tuż po zakończeniu polowania miał miejsce swego rodzaju koncert na cztery rogi, w tym dobrze znanej ze znakomitej gry olsztyńskiej Diany – Doroty Michalak.

Teraz uczestnicy ciechanowieckiego spotkania usiądą już w swoich okręgach, aby zaplanować imprezy na rok 2017, poukładać terminarze i jako organizatorzy i w znacznym stopniu wykonawcy, przyjąć krytyczne uwagi oceniające ich pracę. Będą też zapewne planować następne wspólne spotkanie regionalne. Niech im Bór Darzy a patroni myśliwych uproszą tyle łask, aby nie zabrakło pomysłów i sił do realizacji kolejnych wspaniałych zamierzeń.

Do spotkania na Targach Hubertus Expo w Warszawie. A to przecież za chwilę.

Jerzy Włostowski

Galeria zdjęć ze spotkania Okręgowych Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa w Ciechanowcu 2017

Previous Zasięganie opinii na temat dzierżawy obwodów łowieckich
Next Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków w sezonie 2016/2017