Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków w sezonie 2016/2017


Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków, pozyskanych w okręgu łomżyńskim za sezon 2016/2017, odbędzie się w dniu 25.03.2017 o godz. 12:00 w siedzibie ZO PZŁ w Łomży. Arkusze ocen (wzór obowiązujący w załączniku), oraz odpowiednio spreparowane i oznakowane trofea pozyskanych jeleni prosimy składać do ZO PZŁ w terminie do 20.03.2017. Trofea można będzie również dostarczyć w dniu 25.03.2017 bezpośrednio przed oceną. Bardzo proszę aby trofea byków pozyskanych w przez koło łowieckie zebrała i dostarczyła do oceny jedna osoba. Zgodnie z wymogiem postawionym przez komisję oceny, trofea winny być oznakowane przez opisanie ich na kości podniebieniowej, z podaniem:
– imienia i nazwiska myśliwego,
– numeru obwodu łowieckiego,
– nazwy koła łowieckiego,
– daty odstrzału i ciężaru tuszy.

Komisja nie będzie oceniała trofeów niewłaściwie oznakowanych, lub opisanych na dołączonych kartkach.

Z myśliwskim Darz Bór Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Załącznik: Arkusz oceny prawidłowości odstrzału (2016)

Previous Spotkanie Okręgowych Komisji Kultury w Ciechanowcu 2017
Next W kręgu kultury łowieckiej