Zasięganie opinii na temat dzierżawy obwodów łowieckich


Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż w związku z pojawiającymi się różnymi interpretacjami zapisów art. 29 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – prawo łowieckie w zakresie podmiotu właściwego do zasięgnięcia opinii od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz właściwych terytorialnie izb rolniczych przy wydzierżawianiu obwodów łowieckich, iż podmiotem tym jest organ wydzierżawiający. W przypadku obwodów łowieckich polnych jest to właściwy starosta, zaś w przypadku obwodów łowieckich leśnych, właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Kot, wyspecjalizowany drapieżca
Next Spotkanie Okręgowych Komisji Kultury w Ciechanowcu 2017