Szkolenia na selekcjonerskie i podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania 2017


Szkolenia w roku 2017 odbywać się będą w sali szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży przy ul. Kaktusowej 8.

1. Szkolenia stażystów ubiegających się o uprawnienia do wykonywania polowania stopnia podstawowego odbywać się będą w soboty i niedziele w następujących terminach:
– 04 i 05 marca,
– 11 i 12 marca,
– 25 i 26 marca
– 22 i 23 kwietnia
– 20 i 21 maja
– 27 i 28 maja
– 14 czerwca
– 27 i 28 czerwca

Początek szkoleń każdego dnia o godz. 9:00. Terminy szkoleń strzeleckich i egzaminów, podane będą uczestnikom szkoleń w trakcie zajęć.

2. Szkolenia kandydatów na selekcjonerów odbywać się będą w soboty i niedziele w dniach:
– 18 i 19 marca,
– 01 i 02 kwietnia
– 06 i 07 maja

Początek szkoleń o godz. 9:00. Termin szkolenia strzeleckiego i egzaminów podane będą uczestnikom szkolenia w trakcie zajęć.

3. Przybliżone terminy egzaminów to:
– początek trzeciej dekady czerwca – egzamin podstawowy,
– koniec czerwca – egzamin selekcjonerski.

Uwaga: z powodów nie ogłoszonego jeszcze kalendarza imprez łowieckich terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym informowani będą uczestnicy szkoleń.

4. Uprzejmie proszę, aby Zarządy Kół o wymienionych wyżej szkoleniach powiadomiły wszystkich myśliwych, którzy nie są jeszcze selekcjonerami oraz tych stażystów, którzy mają szansę ukończyć staż w kole do 31 maja 2017, gdyż tylko oni będą mogli wziąć udział w szkoleniu i egzaminach. Natomiast osoby, które odbędą szkolenie ale koło nie zaliczy im stażu nie będą mogły przystąpić do egzaminu.

5. W związku ze zmianą instrukcji o szkoleniach, która podaje, że każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do obecności na 90% zajęć szkoleniowych, Zarządy Kół powinny odpowiednio wcześniej powiadomić osoby odbywające staż kandydacki.

Z myśliwskim Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Previous Bezwzględny zakaz dokarmiania dzików na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożonych ASF
Next Kot, wyspecjalizowany drapieżca