Zgoda na odstrzał lisów do celów badań naukowych


Minister Środowiska wyraził zgodę na odstrzał lisów w liczbie 4 osobników na 100 km2 corocznie, również w okresach ochronnych, do celów badań naukowych, na terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody, w terminie do 31 grudnia 2021. Szczegóły w załączniku.

Darz Bór!
Mariusz Dejneka

Załącznik: Zgoda MŚ odstrzał lisów 2017

Previous Od 1 stycznia 2017 powrót okresu ochronnego na lochy
Next Szkolenie na instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego