Posiedzenie wigilijne ORŁ i spotkanie opłatkowe 2017


W dniu 21 grudnia, Kolega Mieczysław Kaczyński – Prezes Łomżyńskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, przewodniczył ostatniemu w roku 2016 posiedzeniu Rady, która postanowiła między innymi:
– nadać Medale za Zasługi Dla Łowiectwa łomżyńskiego,
– wystąpić z wnioskami o nadanie medali zasługi do Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
– pozytywnie zaopiniować budżet Zrzeszenia dla okręgu łomżyńskiego na rok 2017,
– przyjąć tematykę i terminarz posiedzeń ORŁ na rok 2107,
– przyjąć plan pracy ZO PZŁ na rok 2017.

Po posiedzeniu Rady, które odbyło się w łomżyńskiej siedzibie PZŁ, jego uczestnicy przejechali do restauracji “Resto–Bar” na doroczne spotkanie opłatkowe, gdzie przy dźwiękach sygnałów myśliwskich Prezes ORŁ Kol. Mieczysław Kaczyński powitał uczestników spotkania a w szczególności:
– Posłankę Ziemi Łomżyńskiej Panią Bernadetę Krynicką,
– Pana Jana Olszewskiego przedstawiciela posła Lecha Kołakowskiego,
– Kapelana Łomżyńskich Myśliwych – Ks. Mirosława Orłowskiego,

– Powiatowych Lekarzy Weterynarii:
– w Łomży – Pana dr. Mariana Czerskiego
– w Kolnie – Pana Marka Karwowskiego
– w Zambrowie – Pana Zygmunta Dąbrowskiego,

– Nadleśniczych Nadleśnictwa:
– Rudka – Kolegę Grzegorza Godlewskiego
– Łomża – Kolegę Dariusza Godlewskiego
– Rajgród – Kolegę Mariana Podleckiego
– Nowogród – Pana Krzysztofa Usakiewicza
– Knyszyn – Kolegę Jarosława Matysiewicza,

– Profesora Waldemara Borusiewicza – nauczyciela naszych sygnalistów,
– członków ORŁ i organów PZŁ,
– Kolegę Janusza Oleszkiewicza – odznaczonego medalem za zasługi dla łowiectwa.

Po uroczystym powitaniu Prezes ORŁ Kol. Mieczysław Kaczyński podziękował zebranym za przyjęcie zaproszenia na to spotkanie i złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne. Po wystąpieniach gości Głos zabrał Kapelan Łomżyńskich Myśliwych Ks. Mirosław Orłowski, który odmówił modlitwę, zaintonował kolędę i poprosił uczestników spotkania o przełamanie się opłatkiem. Następnie na prośbę Prezesa ORŁ uczestnicy zajęli miejsca za stołami i rozpoczęła się wieczerza wigilijna.

Jerzy Włostowski

Galeria zdjęć z posiedzenia wigilijnego ORŁ PZŁ w Łomży i spotkania opłatkowego 2017

Previous Pismo PLW w Grajewie w sprawie monitoringu lisów 2017
Next Relacja ze szkolenia kynologicznego w grudniu 2016