Bezwzględny zakaz dokarmiania dzików na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożonych ASF


Niniejszym informuję o bezwzględnym zakazie dokarmiania dzików na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożonych ASF oraz o konieczności raportowania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii ilości wykładanej karmy na nęciskach. Ilość wykładanej karmy nie może przekroczyć 10 kg/km2. Szczegóły w załączniku.

Darz Bór!
Jerzy Włostowski

Załącznik: Raportowanie karmy do PLW

Previous 13-17 marca 2017 - audyt Komisji Europejskiej w sprawie ASF w Polsce
Next Szkolenia na selekcjonerskie i podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania 2017