13-17 marca 2017 – audyt Komisji Europejskiej w sprawie ASF w Polsce


Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniach 13-17 marca 2017r. został zaplanowany audyt Komisji Europejskiej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Audyt zostanie przeprowadzony przez dwóch audytorów z KE oraz krajowego eksperta.
Celem audytu jest ocena czy wymogi prawne i standardy dotyczące ASF zostały skutecznie wdrożone. Audyt będzie prowadzony na podstawie zebranych danych oraz przeglądu dokumentów, wywiadów i weryfikacji systemu na miejscu.
Zakres audytu obejmie między innymi bioasekurację w odniesieniu do dzików, akcje informacyjne, środki podejmowane w przypadku podejrzenia i potwierdzenia ASF, identyfikowalność mięsa i produktów. Audyt przewiduje między innymi wizyty w dwóch obwodach łowieckich (strefa czerwona, strefa niebieska), zakładzie przetwórstwa dziczyzny (strefa czerwona lub strefa niebieska) oraz w innych jednostkach takich jak targi, powiatowe inspektoraty weterynarii (strefa czerwona, strefa niebieska), rzeźnie itd…

Z poważaniem

Emilian Kudyba
zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

Previous Szkolenie na instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego
Next Bezwzględny zakaz dokarmiania dzików na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożonych ASF