Uruchomiono drugą chłodnię do przechowywania tusz dzików we wsi Bzury (okolice Szczuczyna)


Na potrzeby przetrzymywania tusz dzików do badań na ASF, została uruchomiona chłodnia dwukontenerowa zlokalizowana na posesji Kol. Dariusza Pogorzelskiego we wsi Bzury 37, 19-230 Szczuczyn (pierwszy dom po prawej stronie od strony szosy Grajewo-Szczuczyn).

Procedura przyjmowania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonywania badań w kierunku ASF

1. Chłodnia jest przeznaczona wyłącznie do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych na terenie obwodów łowieckich znajdujących się w strefie ASF, na czas niezbędny do wykonania badań.
2. Odstrzelone dziki myśliwi mogą dostarczać do chłodni ciągle tj. od poniedziałku do czwartku i od czwartku do poniedziałku, kiedy to po opróżnieniu jednej z chłodni dziki będą składowane w drugiej.
3. Każda dostarczona tusza wraz z narogami, patrochami oraz próbką krwi przed przyjęciem do chłodni zostanie zważona, trwale oznaczona i zaewidencjonowana.
4. Przygotowania tuszy, narogów, patrochów i próbki krwi oraz ważenia dokonuje myśliwy dostarczający odstrzelonego dzika.
5. Jednocześnie myśliwy dostarczający dzika ma obowiązek wypełnić stosowne dokumenty dla Inspekcji Weterynaryjnej, tj. dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego dzika oraz świadectwo pochodzenia zwierzęcia dzikiego.
6. Znakowanie i ewidencję tusz oraz narządów wewnętrznych prowadzić będzie Pan Dariusz Pogorzelski, obsługujący chłodnię tel. 510 059 735.
7. W każdy poniedziałek i czwartek około godz. 8:30 lekarz weterynarii będzie pobierał materiał do badań w kierunku ASF oraz na włośnie. W tym celu Koledzy oddający tusze do chłodni winni w oddzielnej foliowej torebce przekazać przyjmującemu próbki do badania oraz opłatę w wys. 20 PLN na to badanie.
8. Patrochy i narogi przekazywane będą do zakładu utylizacyjnego.
9. Po otrzymaniu ujemnych wyników badań, tusze dzików za pokwitowaniem będą odbierać myśliwi którzy je pozyskali. Jeśli tusza dzika nie zostanie odebrana w przeciągu 12 godzin po otrzymaniu wyników badań, zostanie przekazana do utylizacji.
10. W przypadku gdy przynajmniej w jednej tuszy, znajdującej się w chłodni, zostanie stwierdzony wynik dodatni w kierunku ASF, cała partia tusz dzików znajdujących się w chłodni musi być skierowana do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
11. Każdorazowo po opróżnieniu i przeprowadzeniu dezynfekcji, będą mogły być wprowadzane do chłodni nowe tusze dzików do przetrzymywania na czas niezbędny do uzyskania wyników badań.
12. Łączny koszt przechowywania tuszy w chłodni wynosi 120 zł, w tym 100 zł za przechowywanie płaci koło łowieckie a 20 zł za badanie w kierunku włośnia płaci myśliwy w momencie oddawania tuszy do chłodni.

Prezes Koła Łowieckiego “Knieja” w Łomży
Andrzej Ingielewicz

Previous Nawet 450 zł za odstrzelonego dzika
Next Rekordowy pokot w K.Ł. "Szarak" Kozioł 2016