Uruchomiono chłodnię do przechowywania tusz dzików w miejscowości Tama (5 km od Rajgrodu)


Zarząd Koła Łowieckiego “Łoś” Rajgród informuje, iż z dniem 05.12.2016r uruchomiona została chłodnia do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefie niebieskiej. Chłodnia jest zlokalizowana w miejscowości Tama 14/3 (za skrzyżowaniem Woźnawieś-Czarnawieś w kierunku Rajgrodu, w prawo za przystankiem PKS). Osoba odpowiedzialna: kolega Artur Nikonowicz tel. 601-786-694.

Opłata za przechowywanie tusz dzików wynosi 100 zł za jedną sztukę, (w tym jest opłata za badanie w kierunku włośni metodą wytrawiania, również koszt utylizacji patrochów).

Tusze dzików przyjmowane są od czwartku godz. popołudniowych do poniedziałku do godz. 8 rano.

Odbiór tusz odbywa się w godzinach przed popołudniowych w każdy czwartek po otrzymaniu wyniku ujemnego w kierunku ASF. Nie odebranie tuszy w określonym terminie będzie skutkowało przekazaniem tuszy do utylizacji. W przypadku wyniku dodatniego w kierunku ASF wszystkie tusz dzików są przekazywane do utylizacji.

Instrukcja postępowania z pozyskana tuszą dzika i dostarczeniu jej do chłodni znajduje się w punkcie przechowywania.

Wszystkie rzeczy to jest kompletne patrochy, kompletne narogi, folia z resztkami farby i próbka krwi muszą być dostarczane do chłodni wraz z tuszą dzika. Niedostarczenie tych rzeczy do chłodni może być uznane za działanie w kierunku rozprzestrzeniania choroby zakaźnej, co w myśl polskiego prawa jest przestępstwem. Rozliczenie i płatność za usługę przechowywania tusz dzików nastąpi na koniec każdego miesiąca na podstawie faktury płatnej przelewem na wskazane konto. Proszę o podanie nazwy płatnika na adres mailowy: kolo.los.rajgrod@interia.pl

Łowczy Koła “Łoś” Rajgród
Zdzisław Sadowski

Previous Tylko jeden dzik na 10 km kwadratowych. Ministerstwo rolnictwa walczy z ASF
Next Leśnicy bronią się przed szacowaniem szkód łowieckich