Do odstrzału około 27000 bobrów w całej Polsce


W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie regulacji liczebności bobra europejskiego (Castor fiber), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 7 grudnia 2016 r. poinformował, że w przypadku konieczności podjęcia działań w stosunku do bobra europejskiego ze względu na wyrządzane szkody, regionalny dyrektor ochrony środowiska może wydawać zezwolenia m.in. na zabijanie osobników, przeniesienie w inne miejsce, niszczenie tam i nor, o ile brak jest rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.

Jak poinformowano w 19 lipca 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zawarły Porozumienie „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich”. Porozumienie to ma na celu kontrolę populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich, dzierżawionych przez kola łowieckie.

Zgodnie z ww. instrukcją Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska wydali zarządzenia na podstawie art. 56a ustawy o ochronie przyrody dotyczące ograniczenia populacji bobrów, obejmujące swoim zasięgiem tereny obwodów łowieckich wchodzących w skład poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ. Redukcja populacji ma w głównej mierze dotyczyć obszarów, w których szkody powodowane przez bobry są najbardziej dotkliwe m.in. tam, gdzie zwierzęta to uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne.

Ma to z jednej strony zapewnić większe bezpieczeństwo obywateli i ich dobytku, a z drugiej zwiększyć akceptację ochrony tego gatunku. W ramach zarządzeń przewidziano do odstrzału ok. 27 000 bobrów w całej Polsce w okresie 3 lat.

W 2000 roku w Polsce populacja bobra wynosiła 24464 sztuk, natomiast w 2015 wzrosła już do liczby 101336 sztuk.

Źródło: http://agri24.pl/odstrzalu-27-000-bobrow-calej-polsce/

Previous Relacja z warsztatów dla kobiet polujących w Kochcicach 2016
Next ASF, gminy Rutki Kossaki i Kobylin Borzymy w czerwonej strefie 2016