Czas na wystąpienie do PLW o zwrot kosztów przechowywania tusz dzików upływa 28 grudnia 2016


Koledzy!

W załącznikach przekazuję pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w Łomży, z dnia 21.12.2016 r. wraz z załącznikiem, i proszę aby wasze koła wystawiły fakturę lub faktury dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży lub w innym powiecie. Fakturę wraz z załącznikiem należy dostarczyć w terminie do dnia 28 grudnia 2016 do właściwego lekarza weterynarii gdzie dziki odstrzelone były przechowywane w chłodniach, licząc po 37 zł za każdą sztukę.

Jak wynika z tego pisma Rozporządzenie w oparciu o które nastąpią płatności obowiązuje tylko do końca 2016 roku.

Z myśliwskim Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Załączniki:
Zwrot kosztów przechowywania dzików – pismo
Zwrot kosztów przechowywania dzików – tabela

Previous Polowanie wigilijne 2016 w K.Ł. "Czajka" Jedwabne
Next Psychiczny gwałt na dzieciach myśliwych