Składka do PZŁ za rok 2017


Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14 września 2016 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych za rok 2017 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna 357 zł, w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 37 zł,
b) składka ulgowa 197 zł, w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 37 zł.

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2017 upływa z dniem 31.12.2016.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2016 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2016 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 37 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Rachunek bankowy ZO PZŁ w Łomży

Bank: PKO BP
Nr rachunku bankowego: 18 1020 1332 0000 1702 0027 5396

Z myśliwskim Darz Bór
Mariusz Dejneka

Załącznik: Uchwała 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej

Previous Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików 2016
Next Łowy na grubego zwierza