Procedury postępowania podczas odstrzału, przyjmowania i przechowywania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonania badań w kierunku ASF


W związku z koniecznością zachowania zasad bioasekuracji proszę kolegów myśliwych aby w rejonach gdzie obowiązują restrykcje związane ze zwalczaniem choroby ASF zapoznano się załączonymi dokumentami. Pomimo, że dokumenty te dotyczą chłodni w Łomży, proszę jeśli jest taka potrzeba o zapoznanie z nimi wszystkich Kolegów, którzy pozyskują dziki.

Z myśliwskim Darz Bór Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Załączniki:
1. Instrukcja postępowania podczas odstrzału dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF

2. Procedura przyjmowania i przechowywania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonania badań w kierunku afrykańskiego pomoru swiń

Załączniki są również dostępne w menu DOKUMENTY u góry strony.

Previous Zaproszenie na szkolenie dla wabiarzy 2016
Next Hubertus w Jedwabnem 2016