Nawet 450 zł za odstrzelonego dzika


Minister rolnictwa przedstawił niedawno projekt rozporządzenia określającego wysokość ryczałtu za każdą sztukę odstrzelonego dzika. W myśl proponowanych przepisów na obszarach zagrożonych ASF ryczałt wyniósłby 450 zł za samicę dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, a za innego dzika – 366 zł. Natomiast na pozostałych obszarach za samicę dzika ma to być 335 zł, a za dzika innego – 251 zł.
Ministerstwo w uzasadnieniu rozporządzenia podaje również kalkulację kwoty ryczałtu w maksymalnej wysokości 450 zł:

1) koszt wykonania odstrzału sanitarnego:
– a) dzika – 169 zł,
– b) samicy dzika , której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg – 253 zł,
2) koszt dojazdu do miejsca prowadzenia odstrzału – 50 zł,
3) koszt transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii – 78 zł,
4) koszt przechowywania tuszy – 37 zł,
5) koszt utylizacji – 32 zł

Ryczałt w tej wysokości będzie wypłacany od nowego roku:

– myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 70 proc. kwoty ryczałtu;
– dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu – w wysokości 30 proc. kwoty ryczałtu.

Źródło informacji: http://www.agronews.com.pl/pl/0,58,21046,nawet_450_zl_za_odstrzelonego_dzika.html

Projekt rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12291851/12388192/12388193/dokument253799.pdf
oraz na naszej stronie: dokument253799

Previous Materiały dydaktyczne dla myśliwych: zwierzęta chronione i zwierzęta polskie
Next Uruchomiono drugą chłodnię do przechowywania tusz dzików we wsi Bzury (okolice Szczuczyna)