Previous Hubertus w K.Ł. "Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej" w Łomży 2016
Next Hubertus w K.Ł. "Sarna" Wizna 2016